WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Twórcy strategii miasta docenieni
Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus to najważniejszy dokument określający kierunki rozwoju naszego miasta w najbliższych latach. Dziś w Europejskim Centrum Solidarności odbyło się spotkanie, podczas którego prezydent Gdańska Paweł Adamowicz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dokumentu.


- Strategia rozwoju miasta, która powstaje oddolnie, która opiera się na założeniach wypracowanych w oparciu o głosy mieszkańców, to pierwszy tak ważny dokument w dziejach naszego miasta i co więcej - jeden pierwszych w skali kraju. To bardzo odważne, innowacyjne podejście, które udało się wypracować dzięki zaangażowaniu całego sztabu ludzi - nie tylko urzędników, ale również osób z różnych środowisk i instytucji, które poświęciły swój czas i energię - mówił podczas spotkania prezydent Adamowicz. - Mamy strategię, mamy programy operacyjne, które pomogą nam ją zrealizować. I jest to zarazem koniec i początek, bo z gotową strategią w ręku zabieramy się do pracy. Zgodnie z popularnym powiedzeniem, że jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz - dodał prezydent.


Przypomnijmy: Strategia Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus od początku przygotowywana była w procesie partycypacyjnym z szerokim udziałem społeczności lokalnej. Na wstępie nie zostały narzucone żadne odgórne priorytety, czy działania. W ramach moderowanych przez eksperta zewnętrznego spotkań i warsztatów podjęto próbę zachęcenia mieszkańców oraz różnych środowisk branżowych do refleksji strategicznej mającej na celu wskazywanie kluczowych zagadnień rozwojowych. W 2013 roku odbyło się 26 warsztatów z mieszkańcami, które zapoczątkowały proces tworzenia strategii. Kolejnym krokiem były warsztaty i konsultacje społeczne w 2014 roku. W wyniku tych spotkań powstał najpierw dokument strategii, a potem dookreślające go programy operacyjne, które zostały przyjęte przez Radę Miasta Gdańska uchwałą nr XVII/514/2015 w dniu 13 grudnia 2015 r. Obecnie założenia ujęte w programach są przygotowywane do realizacji w ramach planów inwestycyjnych miasta na najbliższe lata.


Więcej o Strategii, programy operacyjne:
http://www.gdansk.pl/urzad/strategia