WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
W poniedziałek kolejne konsultacje na temat rewitalizacji
W poniedziałek 8 lutego w godz. 18.00-20.00 w Klubie Żak we Wrzeszczu przy alei Grunwaldzkiej 195/197 (w sali kinowej) odbędzie się trzecie spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji.

W spotkaniu udział wezmą pracownicy Referatu Rewitalizacji Urzędu Miejskiego i Biuro Rozwoju Gdańska.

Przypomnijmy, że pierwsze spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami odbyło się we wtorek 2 lutego na Dolnym Mieście, drugie - w czwartek 4 lutego w Nowym Porcie.

Jednym z elementów konsultacji projektu uchwały jest ankieta internetowa, która będzie pomocna w ostatecznym opracowaniu granic obszarów zdegradowanych i wyznaczeniu priorytetowych - zdaniem mieszkańców - obszarów rewitalizacji. Ankieta znajduje się stronie http://www.gdansk.pl/urzad/rewitalizacja do 4 marca.

Z kolei wnioski i uwagi dotyczące projektu uchwały należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oraz obszaru, którego dotyczą, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2016 r. Pisma należy kierować na adres Urzędu Miejskiego w Gdańsku: Wydział Urbanistyki i Architektury Referat Rewitalizacji, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej na adres mailowy: rewitalizacja@gdansk.gda.pl


Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji znajdziemy tutaj: http://www.gdansk.pl/urzad/rewitalizacja,1027,45000.html