WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Ruszył konkurs Katyń Golgotą Wschodu
Rozpoczęła się VII edycja miejskiego konkursu "Katyń Golgotą Wschodu". Udział w nim mogą wziąć uczniowie gdańskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Prace można składać do 28 marca. Honorowy patronat nad konkursem objął prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Gdańsku Hanna Śliwa-Wielesiuk.
Konkurs jest formą uczczenia ofiar Zbrodni Katyńskiej oraz upamiętnienia losów Sybiraków. Jego celem jest upowszechnienie wiedzy na temat historii Polski i tragicznych wydarzeń, jakie rozegrały się w Katyniu, Charkowie, Miednoje, gdzie w bestialski sposób zamordowano kilkadziesiąt tysięcy polskich jeńców wojennych.
-Udział w konkursie stwarza możliwość pogłębienie przez uczniów rozumienia mechanizmów działania systemów totalitarnych i niebezpieczeństw z nich wynikających. - podkreślają Organizatorzy.
Uczniowie mogą tworzyć prace w formie monografii historycznej poświęconej wybranej osobie, wywiadu (np. z członkami Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej i Związku Sybiraków lub rodzinami ofiar, zesłańcami na Sybir lub ich potomkami), prezentacji multimedialnej (z ukazaniem szerszego tła historycznego oraz mechanizmów działania systemów totalitarnych i niebezpieczeństw z nich wynikających), albumu lub wiersza.
W ubiegłorocznej edycji nagrodzone zostały prace uczniów z dziesięciu gdańskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W każdym roku w miejskim etapie konkursu uczestniczy około pięćdziesięcioro uczniów. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Gdańsku Hanna Śliwa-Wielesiuk podkreśla, jak ważne jest, aby młode pokolenie nie zapomniało o Tych, którzy oddali życie w obronie ojczyzny.
Konkurs odbywa się na dwóch poziomach szkolnym i międzyszkolnym. Z każdej szkoły do etapu międzyszkolnego placówka może zgłosić dowolną liczbę prac. Organizator czeka na prace do 28 marca 2016 roku. Należy je wysyłać pod adres:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku
ul. Chałubińskiego 13
80-809 Gdańsk
z dopiskiem: VII Miejski Konkurs ,,Katyń - Golgota Wschodu".
Na etapie międzyszkolnym komisja konkursowa oceni nadesłane prace i wyłoni laureatów. Ogłoszenie wyników nastąpi 26 kwietnia 2016 roku. W Bazylice Mariackiej w Gdańsku odbędzie się uroczysty finał, podczas którego zostaną wręczone nagrody.