WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
GIWK ogłosił przetarg na przebudowę ul. Sobieskiego w Gdańsku
Długo oczekiwana przez mieszkańców Gdańska inwestycja czeka na wybór wykonawcy robót. Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. ogłosiła przetarg na przebudowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i elementów odwodnienia wraz z przebudową układu drogowego w ulicy Sobieskiego od ul. Traugutta do ul. Smoluchowskiego (Nowej Medyków) w Gdańsku.
Inwestycja realizowana jest we współpracy Gminy Miasta Gdańsk oraz miejskiej spółki GIWK. - Przedsięwzięcie ma priorytetowy charakter ze względu na stan nawierzchni oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - mówi Andrzej Bojanowski zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej.
Wykonawca zostanie wybrany w przetargu publicznym na podstawie kryterium ceny (80%) i terminu wykonania inwestycji (20%). - Liczymy, że dzięki takiej ocenie ofert, uda nam się wybrać wykonawcę, który sprawnie zrealizuje inwestycję i zakończy ją jeszcze w tym roku - mówi Jacek Skarbek Prezes Zarządu GIWK.
W zakresie inwestycji znajduje się:
- Przebudowa sieci wodociągowych o śr. DN200 i DN250 o łącznej dł. 2.261,3m
- Budowa przyłączy wodociągowych o łącznej dł. 101,75m
- Przebudowa (renowacja) kanałów sanitarnych śr. 200-230mm o dł. 978,1m
- Przebudowa układu drogowego na długości ok. 1 km
- Przebudowa elementów odwodnienia (wpustów kanalizacji deszczowej i wylotów przykanalików do Potoku Królewskiego) na długości ulicy ok. 1 km
Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą robót planowane jest jeszcze w pierwszym kwartale 2016 roku. O ostatecznych kosztach inwestycji, planowanym terminie rozpoczęcia i zakończenia robót będziemy informować po zakończeniu procedury przetargowej.

Agnieszka Klugmann
Rzecznik Prasowy GIWK Sp. z o.o.
aklugmann@giwk.pl
tel. 609 588 803