WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Centrum Społeczne dla Osowy
Już w kwietniu podczas spotkania prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza z mieszkańcami dzielnicy Osowa zostanie podpisane porozumienie pomiędzy gminą a oddziałem PKP na mocy, którego Miasto przejmie stację kolejową Osowa wraz z przylegającym terenem.


- Bardzo dziękuję PKP za świetną współpracę, której efektem będzie stworzenie tak potrzebnej na terenie dzielnicy Osowa wspólnej przestrzeni publicznej dla licznych i bardzo potrzebnych lokalnych inicjatyw - podkreśla Paweł Adamowicz.

Koncepcja zagospodarowania przestrzeni zostanie wypracowana wspólnie z radnymi miejskimi, radą dzielnicy oraz aktywnymi środowiskami z dzielnicy.

-W najbliższych miesiącach Wydział Rozwoju Społecznego na polecenie Prezydenta Miasta przystąpi do opracowania tzw. programu funkcjonalno-użytkowego dla takiego obiektu; koncepcja programowa oraz model zarządzania mają być wypracowane w porozumieniu z radnymi miejskimi, dzielnicowymi, aktywnymi mieszkańcami oraz reprezentantami działających na terenie dzielnicy - informuje Grzegorz Szczuka dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego.

-Miejsce musi odpowiadać na zdefiniowane potrzeby i powinno uzupełniać ofertę pozostałych instytucji, miejsc na terenie Osowy. Po przygotowaniu takiego programu Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska będzie mogła przeanalizować potrzeby remontowo-inwestycyjne i opracować projekty. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju Społecznego - dodaje Szczuka.