WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Kształtowanie terenów mieszkaniowych - trzecie seminarium w BRG
W czwartek 11 lutego o godzinie 17:00 w Sali Akwen w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 odbędzie się seminarium poświęcone kształtowaniu terenów mieszkaniowych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!
Seminarium odbędzie się w ramach prac nad nową edycją "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska". Kształtowanie terenów mieszkaniowych to jedno z najważniejszych zagadnień w ramach przygotowywanego Studium.
W spotkaniu udział wezmą przedstawiciele władz Miasta, wydziałów Urzędu Miejskiego, instytucji samorządowych i rządowych województwa, organizacji pozarządowych oraz firm i deweloperów. Dyskusję prowadzić będą pracownicy organizatora, czyli Biura Rozwoju Gdańska.

Główne zagadnienia do dyskusji na seminarium dotyczącym mieszkalnictwa:

    Rozwój do wewnątrz.
    Wypełnianie wyznaczonych terenów mieszkaniowych.

Dotychczasowy rozwój strefy mieszkaniowej wskazuje na stopniowe wypełnianie się struktur mieszkaniowych. Od 2007 r. najszybciej rozwija się zabudowa mieszkaniowa w Gdańsku Południe, gdzie obserwowana jest największa dynamika zmiany liczby ludności. Poprawił się standard zamieszkiwania, który kształtuje się zgodnie z prognozami wskazanymi w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska" z 2007 roku.

Przypomnijmy, że w styczniu odbyły się dwa spotkania w ramach cyklu spotkań seminaryjnych na temat wybranych zagadnień w ramach Studium:
14 stycznia - na temat OSTAB, czyli Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie w Gdańsku;
28 stycznia - na temat ośrodków usługowych w Gdańsku;

Tegoroczne działania są już trzecim etapem prac nad nowym "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gdańska". Z początkiem 2015 roku przeprowadzono kampanię informacyjną i zaproszono do współpracy mieszkańców, a Prezydent Miasta powołał Radę Studium. Następnie w sierpniu 2015 roku Rada Miasta podjęła uchwałę o przystąpieniu do Studium, a jesienią odbyły się warsztaty eksperckie oraz konsultacje z radami dzielnic i spółdzielniami mieszkaniowymi.

Szczegółowe informacje na temat Studium dostępne tutaj:
http://www.gdansk.pl/urzad/studium
Więcej informacji na temat ubiegłorocznych działań:
http://www.gdansk.pl/urzad/nasze-miasto,512,43463.html