WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Po raz ósmy w Gdańsku  - Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
22 lutego to Dzień Ofiar Przestępstw, który jak co roku rozpoczyna Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Celem kampanii jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem potrwa do 27 lutego 2016r.
"Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw" to kampania mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).
- Szczególnie zależy nam na dotarciu do tych osób, które dotąd jeszcze nie zdecydowały się szukać pomocy, a doświadczają przemocy domowej lub napaści seksualnej - mówi Krzysztof Sarzała, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Gdańsku, organizator obchodów.
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku oraz prokuratury rejonowe okręgu gdańskiego zapraszają w dniach 22-27 lutego osoby pokrzywdzone przestępstwem na spotkania z prokuratorami, podczas których uzyskać można informacje dotyczące przysługujących uprawnień oraz sposobu załatwienia sprawy. 
W tych dniach wyznaczeni prokuratorzy będą do dyspozycji osób zainteresowanych w godzinach od 9.30 do 13.30.
Szczegółowe informacje dotyczące godzin dyżurów w prokuraturach rejonowych znajdują się na tablicach informacyjnych poszczególnych jednostek oraz http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=559
Od początku roku istnieje również możliwość skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości. W całym kraju od początku roku powstało ponad 1500 punktów.
W Gdańsku prowadzonych jest aż 18 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad prawników skorzystać mogą osoby poniżej 26 i powyżej 65 roku życia, a także osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Uprawnieni są również kombatanci i weterani wojenni oraz rodziny posiadające Kartę Dużej Rodziny.
Więcej informacji o punktach, ich lokalizacji i godzinach, w których można uzyskać porady http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=208&x=25&y=9