WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
konferencja | MIASTA OTWARTE - RUSZYŁA REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
Rozmawiać będziemy o migracjach, o tym, jak w polskich miastach budować procesy integracyjne korzystne dla obu stron, zarządzając jednocześnie ryzykami związanymi z segregacją społeczną i konfliktem na tle etnicznym czy wyznaniowym - w dnia 7-8 marca 2016 roku zapraszamy do Gdańska na międzynarodową konferencję Miasta Otwarte. Migracje a rozwój. Sukcesy, szanse, wyzwania. Rezerwacja potrwa aż do wyczerpania miejsc. Udział w projekcie jest bezpłatny.Państwa uwadze polecamy szczególnie sesje plenarne i warsztaty, które opracowaliśmy z myślą o samorządowcach, pracodawcach, społeczności akademickiej, ludziach kultury, organizacjach pozarządowych, a także samych imigrantach, wystarczy wspomnieć główne tematy: Kultura jako narzędzie integracji, Model integracji imigrantów czy Imigracja a rozwój gospodarczy.Do debaty zaprosiliśmy ekspertów ds. migracji, kultury, samorządów i biznesu. Problemowi będziemy przyglądać się z wielu perspektyw.


- Imigracja jest powszechnym i korzystnym procesem, w ostatnich kilkudziesięciu latach nastąpił dość dynamiczny wzrost liczby imigrantów przybywających do polskich miast i metropolii. Rozwój tego procesu w miastach wiąże się z wyzwaniami i obowiązkami dla społeczności lokalnych oraz podmiotów, zarówno publicznych, prywatnych, jak i społecznych - twierdzi Paweł Adamowicz, prezydent miasta Gdańska, inicjator przedsięwzięcia. - Złożone potrzeby i problemy pojawiające się wraz z migrantami, wymagają zintegrowania i zaangażowania różnych dziedzin polityk i usług publicznych - od edukacji, poprzez ochronę zdrowia, pomoc społeczną, bezpieczeństwo publiczne, rynek pracy, mieszkalnictwo, po kulturę czy sport.Kluczowym momentem konferencji jest debata nt. zarządzania migracjami i stwarzania warunków dla jak najpełniejszego wykorzystania potencjału wykształconych, aktywnych i przedsiębiorczych imigrantów, którzy przeważają wśród przyjezdnych. W dobie wyzwań - demograficznych i ekonomicznych - przyczyniać się oni będą do rozwoju miast i wzmacniania międzynarodowego ich charakteru.W konferencji udział wezmą przedstawiciele rządu, biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędu ds. Uchodźców, a także samorządów, przedsiębiorców, eksperci z zagranicy oraz reprezentanci środowisk imigranckich, kulturalnych i edukacyjnych.Konferencja odbędzie w Europejskim Centrum Solidarności. Jej organizatorami są: Urząd Miasta Gdańska, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Europejskie Centrum Solidarności, Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie SA.Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem.

Zapraszamy na stronę internetową www.miastaotwarte.amberexpo.plDo zobaczenia w Gdańsku!