WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Ponad 2,5 mln na kulturę - Gdańsk przyznał granty na 2016 rok
Dokładnie 2 650 000 zł na 137 projektów kulturalnych zaplanowanych na bieżący rok przyznała gdańska komisja kultury.


Przypomnijmy - granty przyznawane są w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 roku.


W konkursie złożone zostały 274 oferty. Oceniała je podczas kolejnych posiedzeń Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli magistratu i Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Spośród złożonych wniosków 49 zostało odrzuconych ze względów formalnych (niewłaściwy druk, brak wymaganych dokumentów, niepodanie zakresu pożytku publicznego bądź błędne jego określenie). 88 ofert otrzymało punktację poniżej 30 punktów i nie uzyskało dofinansowania. Ostatecznie dofinansowanie uzyskało 137 projektów.


Pełna lista ofert - zarówno tych, które otrzymały dofinansowanie, jak i tych odrzuconych, jest dostępna tutaj:


http://www.gdansk.pl/urzad/kultura,1978,46426.html