WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Jaki Park Oliwski?
26 lutego w Urzędzie Miejskim w Gdańsku odbyło się spotkanie mieszkańców Oliwy i urzędników, którego tematem był kierunek zmian w ramach rewaloryzacji zabytkowego Parku Oliwskiego. Była to kolejna okazja do wymiany argumentów, a mieszkańcom zaproponowano konkretne rozwiązania mające uatrakcyjnić to wyjątkowe miejsce. Atmosfera spotkania była spokojna, większości mieszkańców spodobały się propozycje i plany Miasta, które zostały ujęte w prezentacji - w załączeniu. Podczas spotkania padło kilkanaście pytań, na wszystkie będą udzielone odpowiedzi, które niebawem prześlemy odrębnym komunikatem oraz opublikujemy na gdansk.pl. Kolejne spotkanie odbędzie się w kwietniu, tym razem zorganizowane będzie przez Radę Dzielnicy Oliwa.

Garść faktów na temat Parku Oliwskiego i kilka propozycji z dzisiejszego spotkania:

- Najstarszy zachowany plan z I poł. XVIIIw. przedstawia zabudowania klasztorne z towarzyszącymi im ogrodami. Plan z 1927r. po założeniu rezydencjonalnym, ogrodzie sentymentalnym, parku dendrologicznym Park zyskuje formę spacerowego publicznego Parku Miejskiego, Oranżeria zachowuje swoją formę prawdopodobnie do 1954. Kiedy to wybudowano wieloboczną rotundę palmiarni przebudowaną następnie w latach 70-tych,
-Szacuje się, że rocznie Park Oliwski odwiedza ok.1 mln osób (ok. 300-500 tys. osób zwiedza Palmiarnię), w tym dużą część stanowią zorganizowane grupy wycieczek. Nie bez znaczenia dla tej frekwencji są duże cykliczne imprezy organizowane w parku takie jak: Mozartiana, Parkowanie,
- Roczny koszt utrzymania Parku Oliwskiego to ok. 1 300 000 zł brutto ( stałe utrzymanie czystości, prace ogrodnicze, konserwacja małej architektury, palmiarnia), w tym koszt utrzymania Palmiarni to ok. 280 000 zł.,
- W Wieloletnim Planie Przedsięwzięć Inwestycyjnych na lata 2016 - 2023 na zadanie "Rewaloryzacja Parku Oliwskiego" zaplanowano jako środki własne kwotę do 28 mln zł , w tym koszt przebudowy Palmiarni,
- Rozbudowa budynku Palmiarni pozwoli na zwiększenie obecnej kolekcji o ekspozycję roślin z różnych stref klimatycznych: tropikalna, subtropikalna, strefa sukulentów, roślin o barwnych liściach. Powstaną nowe przestrzenie, gdzie możliwe będzie zapewnienie zróżnicowanych warunków temperatury dla wielu nowych gatunków,
- Po przebudowie i wprowadzeniu dodatkowych funkcji użytkowych budynek Palmiarni stanie się bardziej dostępny dla mieszkańców, którzy będą mogli przychodzić do niej w różnym celu: spotkań towarzyskich, wypicia kawy, oglądania kolekcji roślin czy skorzystania z toalet. Przebudowa budynku wpłynie na dostępność dla osób niepełnosprawnych, w obecnym stanie budynek nie jest dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, przeszkodą są schody i wąski ciąg komunikacyjny między istniejącą roślinnością,
- Po przebudowie budynek Palmiarni będzie dostępny cały rok. Taka możliwość zwiększa atrakcyjność obiektu dla osób odwiedzających, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.
- Koncepcja zakłada wprowadzenie oświetlenia na całym obszarze Parku Oliwskiego (obecnie oświetlony jest tylko główny ciąg z Palmiarnią oraz płd.-zach. cześć parku zrewaloryzowana w 2001 r.)Więcej w załączonej prezentacji.
Jaki Park Oliwski?