WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Spór o biografię Polski, spotkanie Świadków Historii
Wydarzenia ostatnich tygodni każą na nowo stawiać pytania o słuszność obranej strategii walki z komunizmem, o wartość i jakość polskich przemian po roku 1989 oraz o ocenę transformacji ustrojowej. Jesteśmy w gorącym okresie sporów na temat interpretacji najnowszej historii. Czy należy zatem zmieniać biografie Polski - dyskutować będą w Europejskim Centrum Solidarności w sobotę 5 marca dawni opozycjoniści, świadkowie i uczestnicy rewolucji Solidarności.

Moderatorem spotkania będzie Tomasz Wołek - działacz Ruchu Młodej Polski, potem "Solidarności", w Sierpniu '80 współtworzył pismo strajkowe "Naprzeciw", publikował w pismach podziemnych, organizował pomoc dla rodzin internowanych.

Program debaty:
16.00 - przywitanie gości debaty
Paweł Adamowicz / prezydent miasta Gdańska, gospodarz spotkania
16.10-17.30 - debata

Zbigniew Bujak / opozycjonista, współzałożyciel Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" w ZM Ursus w Warszawie, jeden z najdłużej ukrywających się w stanie wojennym, uczestnik obrad Okrągłego Stołu
Andrzej Celiński / współpracownik Komitetu Obrony Robotników, w Sierpniu '80 współautor Apelu 64, kierował gabinetem Lecha Wałęsy, uczestnik obrad Okrągłego Stołu
Aleksander Hall / uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, założyciel i lider Ruchu Młodej Polski, redagował pismo "Bratniak", w Sierpniu '80 brał udział w strajku w Stoczni Gdańskiej, uczestnik obrad Okrągłego Stołu
Zbigniew Janas / współpracownik Komitetu Obrony Robotników, członek "Solidarności", wszedł w skład Komisji Krajowej, działacz podziemnej Solidarności Polsko-Czechosłowackiej i założyciel Solidarności Polsko-Węgierskiej
Bogdan Lis / współorganizator Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i ogólnopolskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej podziemnej "Solidarności", sygnatariusz Porozumienia Gdańskiego w Sierpniu '80
Bożena Rybicka-Grzywaczewska / uczestniczka Ruchu Młodej Polski, organizowała nielegalne manifestacje rocznicowe, w Sierpniu '80 brała udział w strajku w Stoczni Gdańskiej, była osobistą sekretarką przywódcy związku, Lecha Wałęsy
Jacek Taylor / współpracował z opozycją demokratyczną, najpierw Wolnymi Związkami Zawodowymi, a następnie NSZZ "Solidarność", należał do Stowarzyszenia Opieki nad Więźniami "Patronat", obrońca w procesach politycznych17.30-18.00 | rozmowa z publicznościątermin | 5 marca 2016, sobota, godz. 16.00

miejsce | ECS, pl. Solidarności 1, sala wystaw czasowych

wstęp | wolny