WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Będzie nowy most na Starogardzkiej
7,5 mln zł będzie kosztowała gruntowna przebudowa mostu nad kanałem Raduni na ul. Straganiarskiej. Prace rozpoczną się w 2017 roku, a nowy most będzie gotowy do użytku w 2018 roku.Dokumentacja dla nowego mostu jest już gotowa. Projekt przewiduje rozbiórkę istniejącego mostu i budowę nowego mostu ramowego 1-przęsłowego z ryglem w postaci pełnej płyty, posadowionego bezpośrednio na ławach fundamentowych. Szerokość jezdni i geometrię skrzyżowania przyjęto tak, aby przywrócić 2-kierunkowy ruch na moście i zlikwidować istniejącą tam obecnie sygnalizację świetlną i ruch wahadłowy.Podstawowe dane techniczne projektowanego mostu przedstawiają się następująco:


- rozpiętość w świetle przyczółków - 11,30 m
- długość całkowita mostu łącznie z przyczółkami - 12,90 m
- szerokość jezdni - 4,00+5,00 m
- szerokość chodników - 3,00 m i 4,50 m
- szerokość całkowita - 19,60 - 25,90 m
- nawierzchnia jezdni - asfaltobeton.W projekcie uwzględniono przebudowę istniejącego układu drogowego i przyległych dojazdów, wynikającą z szerokości nowego mostu, biorąc jednocześnie pod uwagę przyszłościową rozbudowę skrzyżowania Traktu Św. Wojciecha z ulicą Starogardzką.