WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Gdańsk podejmuje dyskusję o migracjach i imigrantach
Jeszcze tylko dziś można rejestrować się na wiosenną edycję Międzynarodowej Konferencji Smart Metropolia: "Miasta Otwarte - Migracje, a rozwój. Sukcesy, szanse, wyzwania". W poniedziałek 7 marca w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku spotkają się eksperci i specjaliści by dyskutować o procesach migracji w miastach. Konferencja potrwa do wtorku 8 marca. Na zainteresowanych udziałem czeka kilka ostatnich miejsc!
Eksperci z całej Europy, przedstawiciele samorządów, biznesu i kultury przez dwa dni będą wymieniać się będą doświadczeniami i dzielić dobrymi praktykami. Będą też dyskutować o wyzwaniach, jakie stawiają przed nami procesy migracji w miastach.
- Międzynarodowa konferencja "Miasta Otwarte" jest odpowiedzią na zapotrzebowanie merytorycznej debaty o gospodarczym i demograficznym potencjale migracji, korzystania z zasobów i talentów nowych mieszkańców miast i metropolii - mówi Paweł Adamowicz Prezydent Miasta Gdańska.
Konferencja podzielona została na części plenarne oraz panele tematyczne. Części plenarne dotyczyć będą tematów: lęk wobec migracji oraz wyzwania rozwoju ekonomicznego, a perspektywa migracji. Panele tematyczne poruszać będą zagadnienia: miejskie strategie imigracji, rozwój gospodarczy, a imigracja, ramy prawne imigracji, kultura jako narzędzie integracji. W dyskusjach będą brać udział przedstawiciele rządu, biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Urzędu ds. Uchodźców, a także samorządów, przedsiębiorców, eksperci z zagranicy oraz reprezentanci środowisk imigranckich, kulturalnych i edukacyjnych.

Części plenarne będą transmitowane na żywo na stronach www.gdansk.pl oraz http://miastaotwarte.amberexpo.pl w dniu 7 marca w godzinach 18.00-20.00 oraz 8 marca w godzinach 10.00-11.30 i 16.30-18.30.

Podczas konferencji zostanie zaprezentowany gdański Model Integracji Imigrantów. Jest to wynik prac międzysektorowego i interdyscyplinarnego zespołu, który Miasto Gdańsk powołało w maju 2015. W jego skład weszło ponad 140 osób reprezentujących ponad 70 różnorodnych podmiotów. Celem prac zespołu jest przygotowanie strategii integracji nowych mieszkańców miasta pochodzących z różnych części świata.

- Konferencja będzie okazją do zaprezentowania elementów opracowywanego Modelu Integracji Imigrantów w Gdańsku - informuje Piotr Olech zastępca dyrektora ds. integracji społecznej Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Do końca marca prace nad Modelem zostaną ukończone, niniejsze wydarzenie stanowi dla nas etap tworzenia dokumentu. W kwietniu i maju planowane są szerokie konsultacje dokumentu, z udziałem mieszkańców, organizacji i instytucji gdańskich, trójmiejskich, ogólnopolskich a także międzynarodowych - dodaje Olech.
Kluczowym elementem konferencji jest debata nt. zarządzania migracjami i stwarzania warunków dla jak najpełniejszego wykorzystania potencjału wykształconych, aktywnych i przedsiębiorczych imigrantów, którzy przeważają wśród przyjezdnych. Ważnym elementem spotkania będą też prezentowane historie zaproszonych imigrantów, którzy idą lub też przeszli drogę integracji społecznej.
Basil Kerski dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności mówi: - Mam świadomość, jak długa i trudna jest droga integracji, znam porażki adaptacji. Ale jeśli będziemy chcieli migrantów przyjąć, jeśli ich wesprzemy w procesie akulturacji, szybko staną się częścią społeczeństwa przyjmującego, będą przyczyniać się do dobrobytu kraju, który ich przyjął, a ich dzieci staną się naturalnymi obywatelami tych państw. Taka jest dominująca dynamika. Warunkiem udanej integracji jest jednak otwartość społeczeństw przyjmujących, otwartość miast. Tej otwartości się uczymy. Konferencja "Miasta Otwarte" jest ważnym krokiem na naszej wspólnej drodze do integracji.

Organizatorami konferencji są: Urząd Miasta Gdańska, Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek, Europejskie Centrum Solidarności, Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie SA.

Udział w konferencji możliwy będzie tylko po dokonaniu rezerwacji miejsca. Rezerwacja do dzisiaj, zostały ostatnie wolne miejsca. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Więcej informacji o konferencji:
http://miastaotwarte.amberexpo.pl/title,SMART_METROPOLIA_MIASTA_OTWARTE,pid,3232.html
Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie:
http://miastaotwarte.amberexpo.pl/title,REJESTRACJA,pid,3235.html