WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Przebudowa ul. Stągiewnej
Trwają prace związane z zagospodarowaniem północnego cypla Wyspy Spichrzów. Zanim na dobre ruszą inwestycje budowlane konieczna jest przebudowa sieci podziemnych połączona z przebudową ulic Stągiewnej, Motławskiej i Chmielnej. Od wtorku 15 marca - zgodnie z zapowiedziami - rozpocznie się II etap prac, a co za tym idzie - zmieni się organizacja ruchu na ul. Stągiewnej.Realizacja II etapu inwestycji, przewiduje kontynuację przebudowy sieci w ciągu ul. Motławskiej i dodatkowo w ul. Stągiewnej, gdzie projektowany wodociąg, kanalizacja sanitarna oraz deszczowa (wraz z innymi sieciami) włącza się do istniejącej infrastruktury miejskiej.

Zmiana w organizacji ruchu dotyczy wyłączenia odcinka ul. Stągiewnej z ruchu kołowego (od ul. Motławskiej do połowy ul. Stągiewnej).Odcinki ul. Motławskiej objęte przebudową, będą nadal całkowicie wyłączone z ruchu  kołowego. Dotychczasowy ruch zostanie utrzymany jedynie w ciągu ul. Chmielnej (od ul. Podwale Przedmiejskie) i w połowie ul. Stągiewnej (jednokierunkowo do ul. Długie Ogrody).

Ulice te będą pełnić funkcję drogi lokalnej dla obsługi komunikacyjnej zlokalizowanej w tym rejonie, zabudowy mieszkaniowej i biurowo-usługowej.Ul. Chmielna będzie nadal stanowiła główny dojazd pojazdów budowy dla innych Inwestorów, równolegle  prowadzących prace budowlane na terenie Wyspy Spichrzów.


Ulica Spichrzowa (jako droga bez przejazdu), pozostanie otwarta jedynie dla ruchu mieszkańców przyległej zabudowy, z dojazdem do parkingu podziemnego oraz użytkowników lokali w parterach, przy dodatkowych ograniczeniach związanych z parkowaniem pojazdów, aby umożliwić bezpieczny przejazd wąskim, dwukierunkowym układem jezdnym.


Dojazd do ul. Spichrzowej i ul. Ciesielskiej od strony ul. Długie Ogrody będzie możliwy poprzez wyznaczony objazd ul. Łąkową, ul. Podwale Przedmiejskie i ul. Chmielną.


W obrębie robót zostają zachowane ciągi piesze do istniejącej zabudowy, w tym do licznych punktów usługowo-handlowych oraz biur i restauracji.  

Na czas trwania II etapu budowy, dostęp z zaopatrzeniem do obiektów w ciągu ul. Stągiewnej będzie znacząco ograniczony i możliwy jedynie od strony ul. Chmielnej, w sposób uzgodniony i skoordynowany na miejscu z Kierownikiem budowy.


Planowany termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu dla Etapu II to cztery tygodnie.


Po całkowitym zakończeniu przebudowy sieci, a także wykonaniu niezbędnego zakresu robót drogowych II etapu w ul. Motławskiej i fragmentu ul. Stągiewnej, przewiduje się przejście do kolejnego III etapu realizacji inwestycji tj. przebudowy ul. Stągiewnej w kierunku do Mostu Zielonego.