WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Miasta w obliczu problemu uchodźców -  Gdańsk na konferencji Związku Miast Bałtyckich w Rostoku
Ponad milion imigrantów i uchodźców przekroczyło granice Europy w 2015 roku wywołując szeroką dyskusję na temat migracji i uchodźców. Przyłączając się do ogólnoeuropejskiej dyskusji Związek Miast Bałtyckich organizuje w Rostocku w dniach 14-16 marca konferencję, która  będzie poświęcona zagadnieniu, jaką rolę pełnią miasta bałtyckie w obliczu europejskiego kryzysu wywołanego procesami migracyjnymi. Gdańsk podczas konferencji reprezentować będą Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. polityki społecznej oraz Piotr Olech zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego. W spotkaniu, jako oficjalny reprezentant Miasta Gdańska w Związku Miast Bałtyckich, weźmie również udział Piotr Grzelak zastępca prezydenta ds. polityki komunalnej.


Podczas dwudniowej konferencji prelegenci reprezentujący europejskie i regionalne organizacje, np. Komitet Regionów, Radę Państw Morza Bałtyckiego, niemiecki rząd i parlament, a także miasta ze Związku Miast Bałtyckich, będą dzielić się swoimi doświadczeniami, możliwymi rozwiązaniami  i dobrymi praktykami dotyczącymi zagadnień migracji i uchodźców. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń oraz wypracowanie najlepszych rozwiązań, tak, aby zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest migracja uchodźców z rejonu Bliskiego Wschodu i Afryki na tereny Europy.


- Przyjęcie i integracja uchodźców jest ważnym zagadnieniem, z którym mierzy się wiele miast europejskich. Ważne jest abyśmy wymieniali się doświadczeniem tak, by móc czerpać nawzajem ze swoich doświadczeń. W Gdańsku, podczas konferencji Miast Otwartych rozmawialiśmy m.in. o tym jak wykorzystać potencjał wykształconych, aktywnych i przedsiębiorczych imigrantów, tak by mogli być częścią naszych społeczności. W Rostoku chcemy pokazać z jeden strony jak Gdańsk przygotowuje się na przyjęcia uchodźców, a z drugiej strony jak wyglądają nasze doświadczenia właśnie w integracji imigrantów. - mówi Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. polityki społecznej.


Związek Miast Bałtyckich (Union of the Baltic Cities, UBC) powstał w 1991 roku w Gdańsku, poprzez podpisanie Deklaracji przez przedstawicieli 32 miast. UBC jest aktywną siecią współpracy, obecnie ponad 100 miast członkowskich, na polu budowania demokratycznego, kulturalnego i gospodarczego rozwoju regionu Morza Bałtyckiego.