WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Miasto Gdańsk jest gotowe do realizacji Programu 500 plus
Gotowość Miasta Gdańska do realizacji Programu 500 plus
18 specjalistycznych punktów składania wniosków, ponad 30 punktów zbierających wnioski, 50 stanowisk do przyjmowania wniosków, w tym 16 pracujących na 2 zmianach, dziennie przyjmujących do 1800 wniosków. Specjalny dedykowany portal www.gdansk.pl/500plus i infolinia 800 500 113. Gdańsk jest przygotowany do realizacji Programu 500 plus!


Program "Rodzina 500 plus" to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Program rusza 1 kwietnia. Dodatko­we wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu ro­dzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na każde dziec­ko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie wychowawcze otrzyma każda rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno ro­dziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformal­nych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice po równo dzielą się opieką nad dzieckiem, oboje mają prawo złożyć wniosek i otrzymają wsparcie z uwzględnieniem okresu, w któ­rym sprawują opiekę. Świadczenie nie podlega egzekucji, podobnie jak inne świadczenia dla rodzin.

Nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków energetycznych, stypendiów dla uczniów i studentów.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać od 1 kwietnia do 1 lipca włącznie

Gdańszczanie będą mogli złożyć wniosek w miejscu zamieszkania od 1 kwietnia 2016 r., czyli od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie od 1 kwietnia.

- Każdy, kto złoży wniosek w ciągu trzech miesięcy, dostanie pieniądze z wyrównaniem - zapewnia Piotr Kowalczuk zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej. - Oczywiście można przychodzić z wnioskami już w kwietniu. W Gdańsku, oprócz głównej siedziby przy ul. 3 Maja 9, będziemy mieli 17 tymczasowych punktów specjalistycznych z obsługą merytoryczną pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Zachęcam, by mieszkańcy nie szli wszyscy do głównej siedziby. Chodzi o to, by nie było kolejek. Wnioski będą przyjmowane także w sobotę. Warto skorzystać z tej możliwości - dodaje Piotr Kowalczuk.

W kolejnych miesiącach świadczenie wychowawcze będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Wszystkie wnioski przyjęte w roku 2016 będą obejmowały wypłatę świadczeń do września 2017 roku, a w kolejnych latach będą przyznawane na czas od października do września.Dogodne formy składania wniosków w GdańskuWniosek można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, e-PUAP oraz bankowości elektronicznej.

- Dodatkowym udogodnieniem dla gdańszczan będzie możliwość umawiania się telefonicznie na konkretny termin złożenia wniosku. Ponadto wprowadzone zostały dodatkowe możliwości składania wniosków przez niektóre grupy mieszkańców, np.

pracownicy socjalni w Centrach Pracy Socjalnej przyjmą ok. 6500 wniosków od klientów MOPR, szkoły i przedszkola od rodziców swoich uczniów, jednostki organizacyjne Miasta od swoich pracowników. Zachęcamy także duże zakłady pracy zlokalizowane na terenie Gdańska aby przyjmowały wnioski od swoich pracowników - informuje Piotr Kowalczuk - zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej. I dodaje: - do dyspozycji mieszkańców będzie również infolinia 800 500 113. Wszystkie informacje o programie "Rodzina 500 plus" dostępne będą na stronie dedykowanej: www.gdansk.pl/500plusGłówna siedziba przyjmowania wnioskówGłówna siedziba przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze obsługiwana przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku znajduje się w centrum miasta przy ul. 3 Maja 9. W tym miejscu znajduje się punkt informacyjny, infolinia oraz 16 stanowisk z osobami pracującymi na dwie zmiany od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-19:00 i w soboty w godzinach 8:00-15:00. Punkt ten przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych oraz posiada miejsce przeznaczone dla matki z dzieckiem, w którym można przewinąć i nakarmić najmłodszych. Czas pracy w kolejnych miesiącach uzależniony jest od liczby składanych wniosków.17 tymczasowych punktów specjalistycznych obsługiwanych przez pracowników MOPR

    Centrum Pracy Socjalnej 2 MOPR - Pl. Ks. Gustkowicza 13
    Centrum Pracy Socjalnej 7 MOPR - ul. Marynarki Polskiej 134A
    Centrum Pracy Socjalnej 8 MOPR - ul. Elbląska 66D
    Dzienny Dom Pomocy - ul. Sternicza 2
    Parafia pw. Chrystusa Zbawiciela - ul. Pegaza 15
    Klub Osiedlowy "Piastuś" - ul. Piastowska 98A
    Dzienny Dom Pomocy - ul. Wajdeloty 28A
    Parafia pw. Św. Ojca Pio - ul. Przemyska 21
    Gdański Archipelag Kultury - ul. Turystyczna 3
    Zespół Obsługi Mieszkańców Nr 4 - ul. Wilanowska 2
    Stowarzyszenie Morena - ul. Jaśkowa Dolina 7 (wejście od ul. Pniewskiego 1)
    Biuro Obsługi Mieszkańców Nr 1 - ul. Sienna 6
    Szkoła Podstawowa Nr 42 - ul. Czajkowskiego 1
    Pozytywna Szkoła Podstawowa - ul. Azaliowa 18
    Pawilon Spółdzielni Mieszkaniowej Morena - ul. Nałkowskiej 3
    Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 - ul. E. Hoene 6
    Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 - ul. Smoleńska 5/7

Powyższe punkty czynne będą od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 17:00. Godziny pracy dotyczą kwietnia 2016 roku. Czas pracy w kolejnych miesiącach uzależniony jest od liczby składanych wniosków.


Do realizacji Programu z dniem 1 marca 2016 r. zatrudniono 45 nowych pracowników oraz stażystów do pomocy


- Wdrożenie programu jest dużym wyzwaniem dla samorządu. Skala zadania wynikającego z programu wymusza zrekrutowanie przez jednostki realizujące ustawę nowych pracowników. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zatrudnił 45 osób we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdańsku. Nowozatrudnieni pracownicy przechodzą cykl szkoleń i praktyk w terminie 1- 31 marca z zakresu obsługi klienta, prawa i postępowania administracyjnego, programu 500+, obsługi systemów informatycznych. Ponadto nowi pracownicy odbywają praktyki na stanowiskach pracy (pracowników socjalnych oraz pracowników działów świadczeń rodzinnych). Dla pracowników obsługujących program "Rodzina 500 plus" opracowany został standard dress code i zamówiono jednolite ubiory - mówi Piotr Kowalczuk - zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej.


Pierwszy okres wdrażania programu "Rodzina 500 plus" w liczbach


    50 - liczba stanowisk pracy do przyjmowania wniosków, w tym 16 pracujących na 2 zmianach
    90 - liczba pracowników zaangażowanych do obsługi Programu
    90 - liczba pracowników socjalnych dodatkowo przyjmujących wnioski od klientów MOPR
    15 - średnia liczba minut prognozowana na obsługę klienta
    1800 - dzienna szacowana liczba przyjętych wniosków
Zobacz załącznik >>>