WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Personal Democracy Forum wystartowało!
Obywatele i obywatelki demokratycznych krajów napędzanych przez nowe technologie mieli budować społeczeństwa obywatelskie. Tak się nie dzieje. Czujemy się w obowiązku zapytać: dlaczego? Co to znaczy być zaangażowanym obywatelem? Czy zajęci skomplikowanym łączeniem różnych grup społecznych zapomnieliśmy już, jak troszczyć się o podstawowe wartości demokratyczne? Potrzebujemy wspólnego mianownika, na którym będziemy mogli budować porozumienie.

Informacja nas otacza. Dosięga gdziekolwiek jesteśmy. Pomaga czy rozprasza? Łatwiej ją samodzielnie wygenerować niż skutecznie zweryfikować. Do kogo mówimy? Kto nas słucha? Kto reaguje? Jak nadać informacji moc sprawczą? I przede wszystkim: jak o tym wszystkim rozmawiać?

W niezręcznej sytuacji możemy kogoś usunąć ze znajomych lub przestać obserwować czyjś profil. Czy rozwiązuje to problem czy tylko go maskuje? Unikając konfrontacji, zamykamy się w coraz mniejszych kręgach, z których trudno się wydostać. Globalną wspólnotę zastępuje zlepek coraz bardziej obcych sobie plemion.

PDF PL CEE 2016 podejmuje temat łączenia obywateli na rzecz przywrócenia debaty publicznej i stawia pytanie: jak zmierzyć się z problemem narastającej liczby skonfliktowanych grup społecznych?

Wszystko zaczyna się od informacji. Czy działa ona na rzecz społeczeństwa czy przeciwko niemu?

W trakcie dwóch dni konferencji wysłuchamy 15 wystąpień ekspertów i ekspertek (17 marca) i weźmiemy udział w 20 warsztatach tematycznych (18 marca).

Czym jest Forum Demokracji Osobistej?

Od 2004 Forum Demokracji Osobistej w Nowym Jorku jest wyjątkową okazją dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, administracji publicznej, działaczy i dziennikarzy do dyskusji na temat wpływu technologii na politykę, rząd i życie społeczne.

Konferencja Personal Democracy Forum Polska - Europa Środkowo-Wschodnia, organizowana w Warszawie od 2013 roku, jest obecnie największym europejskim wydarzeniem poświęconym technologii, demokracji i zaangażowaniu obywatelskiemu, stanowiącym przestrzeń debaty dla uczestników z ponad 25 krajów.

W tym roku ekspertki i praktycy z całego świata będą rozmawiać o tym, jak radykalne narracje, szczególnie widoczne w internecie, prowadzą do podziałów ideologicznych wśród obywateli i nieufności wobec władz; analizie poddane zostaną rozmaite scenariusze prowadzące do odbudowania więzi obywatelskich w celu znalezienia nowych standardów gwarantujących obiektywizm opinii, neutralność wypowiedzi medialnych oraz wspierających skuteczny dialog społeczny.

17-18 marca 400 uczestników z całej Europy od Bałkanów po Kaukaz wraz z partnerami z USA i gośćmi z innych kontynentów spotkają się w Gdańsku, kolebce ruchów demokratycznych, aby podzielić się swoimi doświadczeniami i przedstawić rozwiązania jednoczące obywateli w walce z krzywdzącymi stereotypami, przy wykorzystaniu internetu jako narzędzia do budowania nowego społeczeństwa informacyjnego.

Day 1 - Conference Day (10:00 - 18:00)
W pierwszym dniu wydarzenia 15 zaproszonych ekspertów i ekspertek reprezentujących organizacje pozarządowe, administrację publiczną, instytucje technologiczne będzie dyskutować o tym, co łączy, a co dzieli obywateli w kontekście internetu. Specjaliści z całego świata będą dzielić się swoim doświadczeniem i prezentować innowacyjne rozwiązania wspierające rozwój demokratycznego społeczeństwa informacyjnego.

Sesja 1 - Co nas dzieli?
Główne pytanie brzmi: co nas dzieli? Czy technologie pogłębiają czy niwelują podziały między nami?

Sesja 2 - Źródła porozumienia
Jak możemy znaleźć wspólną płaszczyznę, niekoniecznie zgadzając się na wszystko, ale prowadząc owocną debatę obywatelską? Jakie trendy i narzędzia pozwalają nam nie zamykać się w mniejszych środowiskach, ale być częścią większej społecznej debaty?

Sesja 3 - Poszukiwanie rozwiązań
Mamy narzędzia, ale jak powinniśmy ich używać, by budować porozumienie, inicjować działania i tworzyć lepszą komunikację?

Day 2 - Community Day (10:00 - 18:00)
Drugi dzień konferencji będzie poświęcony warsztatom skupiającym środowiska pozarządowe, dziennikarzy, przedstawicieli instytucji publicznych i wszystkich obywateli chętnych do dyskusji i wypracowywania praktycznych rozwiązań w formie prezentacji, paneli czy otwartych sesji dyskusyjnych. W tym dniu uczestnicy będą mogli wziąć udział w dwudziestu 50-minutowych sesjach w czterech równoległych blokach.

PDF PL CEE 2016 organizowany jest przez Fundament we współpracy z TechSoup Polska, Miasto Gdańsk i TransparenCEE. Wydarzenie jest wspierane przez Koduj dla Polski, Personal Democracy Media, Code for All, Teplitsa. Sponsorami konferencji są Departament Stanu USA w ramach Programu "Promocja technologii dla przejrzystości i odpowiedzialności", Omidyar Network oraz Google.