WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Marszałek przyznał dotację na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji
Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał Gdańskowi dotację w wysokości 270 000 złotych na przygotowanie analiz, konsultacji, spacerów badawczych i warsztatów dotyczących obszarów rewitalizacji w naszym mieście. Kwota dofinansowania stanowi aż 90% całkowitej wartości projektu (300 tysięcy).


Dziś odbyło się podpisanie umowy w sprawie udzielenia dotacji celowej ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Ze strony Samorządu Województwa Pomorskiego umowę podpisał Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk oraz Wicemarszałek Wiesław Byczkowski, a ze strony Miasta - zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki przestrzennej Wiesław Bielawski oraz Teresa Blacharska - Skarbnik Gdańska.

- Dotacja wspomoże proces budowania Gdańskiego Programu Rewitalizacji, w dobrym komunikowaniu całego procesu i zachęceniu do udziału w nim jak największej liczby gdańszczan, ponieważ chcemy ten program budować razem - podkreśla Wiesław Bielawski.

Dotacja została przyznana dla wniosku "Przygotowanie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska" złożonego w ramach Konkursu na działania wspierające gminy miejskie i miejsko-wiejskie z obszaru województwa pomorskiego w zakresie przygotowania programów rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Na co pieniądze wyda Gdańsk

Koncepcje planowanych działań zostały indywidualnie zaplanowane przez każde z miast we wnioskach o przyznanie dotacji.

W przypadku Gdańska dotacja zostanie wydana na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Są to wydatki związane z przygotowaniem niezbędnych analiz, przeprowadzeniem konsultacji, spacerów badawczych oraz warsztatów na obszarach rewitalizacji umożliwiających wypracowanie pomysłów działań możliwych do realizacji na poszczególnych obszarach objętych rewitalizacją.

Uczestnicy spacerów określą, jakie potrzeby społeczne realizują w dzielnicy, a jakie poza nią, jak spędzają czas wolny oraz wskażą słabe i mocne strony rozwoju gospodarczo-ekonomicznego, społeczno-kulturowego i przestrzennego dzielnicy. Warsztaty będą podsumowaniem spacerów badawczych i umożliwią wspólną oceną potencjalnych możliwości rozwoju obszaru oraz zidentyfikują bariery jego rozwoju. Zakłada się przeprowadzenie spaceru badawczego i warsztatu na każdym z obszarów rewitalizacji, planuje się również przeprowadzenie konkursu plastycznego i fotograficznego mającego na celu zwiększenie świadomości mieszkańców miasta nt. procesów rewitalizacyjnych.

Początek spacerów już w maju, o szczegółach wkrótce poinformujemy.Więcej na temat przygotowywania Gdańskiego Programu Rewitalizacji oraz projektowi chwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji: http://www.gdansk.pl/urzad/rewitalizacja