WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Edukacja, kultura, rozwój - rusza program dla osób zajmujących się edukacją kulturową w województwie pomorskim
W piątek 11 marca 2016 r. odbyły się postępowania konkursowe dla kandydatów na stanowiska dyrektorów gdańskich szkół i placówek oświatowych. Komisja przekazała Prezydentowi swoje rekomendacje na dyrektorów siedmiu placówek edukacyjnych. Kolejny konkurs jest w toku, do piątku 25 marca można składać dokumenty na dyrektorów gdańskich placówek edukacyjnych. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się w piątek 15 kwietnia. Posiedzenia komisji odbywać się będzie w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy al. Gen. J. Hallera 16/18.

11 marca po wysłuchaniu koncepcji kandydatów i odpowiedzi na zadawane przez komisję pytania wybrani zostali dyrektorzy siedmiu gdańskich placówek edukacyjnych. Jeden kandydat nie spełnił wymogów formalnych, w konsekwencji konkurs na dyrektora Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 24 będzie ogłoszony ponownie.

-Kandydat, aby wygrać musiał uzyskać większość głosów komisji, czyli pięciu z dziewięciu członków. Wynik tajnego głosowania komisji ogłaszany został niezwłocznie po podpisaniu protokołu. Tym samym komisja przekazała prezydentowi swoją rekomendację na dyrektorów placówek edukacyjnych. Aktu powierzenia obowiązków i pełnomocnictw dokonuje ostatecznie Prezydent Miasta Gdańska - tłumaczy zastępca prezydenta ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk.

Rekomendowani zostali na kolejną pięcioletnią kadencję: Ewa Lewandowska na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 77 dla Dzieci z Porażeniem Mózgowym, Małgorzata Perzyna na stanowisko dyrektora Gimnazjum Nr 2, Tomasz Kulawy na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 29 przy Szpitalu Dziecięcym Polanki im. M. Płażyńskiego, Mirosław Sreberski na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych, Donata Kucal na stanowisko dyrektora Szkoły Ekonomiczno-Handlowej oraz Justyna Dmitruk na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 20. Celina Stachowicz po raz pierwszy będzie pełniła funkcję dyrektora w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 5 z oddziałami integracyjnymi

Przypomnijmy, iż w skład komisji konkursowej wchodzą: 3 przedstawicieli organu prowadzącego, 2 przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego, 1 przedstawiciel rady rodziców, 1 przedstawiciel rady pedagogicznej i po jednym przedstawicielu działających w szkole związków zawodowych.

Od maja 2014 roku w Gdańsku konkursy na stanowiska dyrektorów gdańskich szkół i placówek oświatowych są otwarte dla publiczności. Osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w konkursach w charakterze obserwatorów w części postępowania konkursowego obejmującej prezentację koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły/placówki oświatowej, przygotowanej przez kandydata na stanowisko dyrektora wraz z jego odpowiedziami na pytania członków komisji. Jednocześnie informujemy, że publiczność nie może w jakikolwiek sposób utrwalać autorskich koncepcji przedstawianych przez kandydatów.

Kolejna tura konkursów

Do najbliższego piątku można składać dokumenty na konkursy na stanowiska dyrektorów wymienionych poniżej gdańskich placówek oświatowych, które ogłoszono 9 marca br.

Posiedzenie komisji konkursowych odbędą się w dniu 15 kwietnia 2016 r. od godz. 8.oo w Auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdańsku przy al. Gen. J.Hallera 16/18.

1.Przedszkole Nr 2, 80-107 Gdańsk ul. Malczewskiego 31
2.Przedszkole Nr 7, 80-240 Gdańsk ul. Zator Przytockiego 7
3.Przedszkole Nr 75, 80-215 Gdańsk ul. Wileńska 62
4.Szkoła Podstawowa Nr 60, 80-350 Gdańsk ul. Chłopska 64
5.Gimnazjum Nr 19, 80-371 Gdańsk ul. Jagiellońska 5
6.Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, 80-462 Gdańsk ul. Meissnera 9
7.Pałac Młodzieży, 80-826 Gdańsk ul. Ogarna 56
8.Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej, 80-314 Gdańsk al. Grunwaldzka 244