WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Jak mógłby wyglądać Targ Maślany? Tego dowiemy się już jutro
Jak mógłby wyglądać Targ Maślany? Tego dowiemy się już jutro
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz Zarząd Gdańskich Melioracji Sp. z o.o. zapraszają na konferencję "Wodne historie Gdańska", która odbędzie się we wtorek 5 kwietnia o godz. 13.00 na dziedzińcu im. Jana Heweliusza Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej przy ul. Narutowicza 11/12. Podczas konferencji nastąpi ogłoszenie wyników konkursu studenckiego na koncepcję zagospodarowania Targu Maślanego w Gdańsku.Konkurs na koncepcję zagospodarowania Targu Maślanego w Gdańsku zorganizowany został przez Gdańskie Melioracje Sp. z o.o. w związku z inwestycją Spółki polegająca na przebudowie z rewitalizacją i adaptacją na cele biurowe budynków przy ul. Lastadia 2 i 41. Targ Maślany znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, dlatego jego zagospodarowanie ma na nie bezpośredni wpływ.

Do udziału w konkursie zaproszono studentów trzech trójmiejskich uczelni: Politechniki Gdańskiej, Sopockiej Szkoły Wyższej oraz Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Na konkurs wpłynęły aż 24 prace.Konferencja na Politechnice Gdańskiej o tematyce związanej z "wodą w mieście" zaprezentuje dotychczasowej działalność Gdańskich Melioracji w zakresie utrzymania fontann i zbiorników, a także przedstawi przez zaproszonych gości tematy związane z historią Gdańska i wodą w mieście.

Program konferencji "Wodne historie Gdańska":


Część I
13.00-14.45
Powitanie i uroczyste otwarcie konferencji "Wodne historie Gdańska" przez Prezesa Zarządu Gdańskich Melioracji Sp. z o.o. Andrzeja Chudziaka.

    Wystąpienie Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza
    Ogłoszenie wyników Konkursu na koncepcję zagospodarowania Targu Maślanego w Gdańsku
    Andrzej Chudziak Prezes Zarządu "Gdańskich Melioracji Sp. z o.o.: "Zbiorniki retencyjne jako osłona przeciw powodziowa"
    dr hab. inż. arch. Lucyna Nyka, Katedra Architektury Morskiej i Przemysłowej, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej: "Możliwości ożywienia dróg wodnych Gdańska"
    Jacek Skarbek, Prezes Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o.: "Poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej urządzeniami wodnymi w Gdańsku"

Przerwa kawowa
14.45-15.00

Część II

15.00-16.15

    Dr Jacek Bielak, Instytut Historii Sztuki, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego : "Budynek Gimnazjum Akademickiego autorstwa C.F. Schinkla a przemiany kostiumu stylistycznego Gdańska w XIX stuleciu"
    dr inż. Andrzej Januszajtis: "Gdańskie wykorzystanie wód"
    Dr hab. inż. Michał Szydłowski, mgr inż. Patrycja Mikos- Studnicka, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Katedra Hydrotechniki, Politechnika Gdańska: "Panta rhei oczami hydrologa, czyli jak Cysterska Stricza stała się współczesną Strzyżą"
    Stanisław Mikołajski, Dyrektor SAUR Neptun Gdańsk S.A.: "Jak powstawał gdański system wodociągowy"
    Maciej Lorek, Dyrektor Wydziału Środowiska, Urząd Miejski w Gdańsku: "Finansowanie gospodarki wodnej w świetle wyzwań Unii Europejskiej"