WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Będą wybory do dwóch kolejnych rad gdańskich dzielnic!
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zwyciężył w rankingu Lider Samorządu, organizowanym przez dziennik „Rzeczpospolita”. Dyplom i statuetkę odebrał dziś wieczorem na uroczystej gali odbywającego się w Krakowie II Europejskiego Kongresu Samorządu.
Prezydent Paweł Adamowicz podpisał zarządzenie o wyborach do Rady Dzielnicy Matarnia oraz Rady Dzielnicy Przymorze Wielkie. Wybory odbędą się już 5 czerwca!

- To wielki sukces mieszkańców - społeczników obydwu dzielnic, którym udało się zebrać w terminie odpowiednią liczbę podpisów popierających powstanie rad dzielnicowych - mówi prezydent Adamowicz.

Obecnie w Gdańsku swoje rady posiada 30 dzielnic. Bez rad pozostają jedynie dzielnice: Zaspa Rozstaje i Suchanino.

Zgodnie ze statutem, wymogiem który należy spełnić, aby Prezydent Miasta Gdańska ogłosił wybory jest złożenia pisemnego wniosku, podpisanego przez co najmniej 10% mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców na terenie dzielnicy. Przymorze Wielkie liczy 28 294 mieszkańców, a zebrano 2850 podpisów, Matarnia liczy natomiast 5793 mieszkańców - tu zebrano 619 podpisów.

Oto kalendarium czynności wyborczych w Matarni i Przymorzu Wielkim:

Dzień, w którym upływa termin wykonania czynności wyborczej
Treść czynności
6 maja 2016 r.

1.Zgłaszanie Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku kandydatów na radnych.
2.Podanie do wiadomości wyborców, poprzez rozplakatowanie obwieszczeń, uchwały Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku o utworzeniu obwodów głosowania, ustaleniu ich granic i numerów oraz wyznaczeniu siedzib obwodowych komisji ds. wyborów do rad dzielnic w Gdańsku.

11 maja 2016 r.
Zgłaszanie Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

16 maja 2016 r.

1.Powołanie obwodowych komisji ds. wyborów do rad dzielnic
w Gdańsku.

2.Podanie do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie, obwieszczenia Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku zawierającego informację
o zarejestrowanych kandydatach na radnych.

31 maja 2016 r.

Zgłaszanie Miejskiej Komisji ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku kandydatów na mężów zaufania.

3 czerwca 2016 r.
od godz. 24.00
Zakończenie kampanii wyborczej - cisza wyborcza.

5 czerwca 2016 r.

Głosowanie w godzinach od 700 do 2100.