WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Zakończył się pierwszy etap rekrutacji do gdańskich przedszkoli
Wszystkie gdańskie sześciolatki, pięciolatki i czterolatki, które wzięły udział w rekrutacji, mają zagwarantowane miejsca w placówkach edukacyjnych z pierwszego wyboru!Zgodnie z pierwszymi, szacunkowymi danymi po zakończeniu pierwszego etapu rekrutacji do przedszkoli wszystkie gdańskie sześciolatki, pięciolatki i czterolatki, które wzięły udział w rekrutacji, mają zagwarantowane miejsca z pierwszego wyboru w przedszkolach i szkołach.

Zgodnie z przepisami w nadchodzącym roku szkolnym samorządy muszą zapewnić miejsca w przedszkolu dla dzieci czteroletnich, pięcioletnich i sześcioletnich. Konsekwencją zmian w ustawie jest mniejsza liczba miejsc w przedszkolach dla dzieci trzyletnich.

W marcu Gdańsk prowadził kampanię informacyjną skierowaną do rodziców pięciolatków i sześciolatków, by zdecydowali się posłać swoje dzieci do szkół podstawowych. Placówki te są gotowe na przyjęcie najmłodszych uczniów. Dłużej otwarte świetlice dedykowane maluchom, specjalnie przygotowane sale do nauki i zabawy oraz zwiększona opieka nad najmłodszymi są częścią procesu przygotowania gdańskich podstawówek na przyjęcie maluchów w oddziałach przedszkolnych i klasach pierwszych.

- Sześciolatki obecne są w polskich, zatem i gdańskich szkołach od ponad 30 lat. Najpierw w zerówce nieobowiązkowej, później obowiązkowej. Następnie była to nieobowiązkowa nauka w klasie pierwszej, przez ostatnie dwa lata nauka obowiązkowa - mówi Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. polityki społecznej.

Jednocześnie z ogłoszoną przez Pawła Adamowicz Prezydenta Gdańska budową 10 przedszkoli,
(z których dwa przyjmą dzieci już w najbliższym roku szkolnym) Wydział Rozwoju Społecznego negocjował z podmiotami niepublicznymi upublicznienie miejsc w prowadzonych przez nich przedszkolach na warunkach przedszkoli miejskich (pierwsze 5 godzin pobytu dzieci bezpłatnie, każda kolejna płatna 1 zł, dodatkowo płatny koszt wyżywienia). Efektem tych prac jest zaoferowanie gdańszczanom dodatkowych 1024 miejsc w 16 placówkach.

- W związku z dostępną już na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej propozycją zmian programów wczesnej edukacji proszę rodziców, by zrewidowali swoją decyzję opóźnienia startu szkolnego sześciolatków. Wszelkie wątpliwości mogą rozwiać dyrektorzy gdańskich podstawówek. Do końca czerwca do dyspozycji rodziców są pełniący dyżury specjaliści gdańskich poradni psychologiczno-pedagogiczne- informuje prezydent Kowalczuk.

Szacunkowe dane

Na dzień 5 kwietnia oddziały przedszkolne w szkołach wybrali rodzice ponad 1880 dzieci z rocznika 2010 oraz 440 rodziców dzieci z rocznika 2011. Do klasy pierwszej do dnia dzisiejszego na podstawie deklaracji rodziców trafi ponad 1030 uczniów z roczniku 2010. Dane ulegną zmianie gdyż rekrutacja do szkół podstawowych trwa do 8 kwietnia. W szkolnych zerówkach na pięciolatków i sześciolatki czeka jeszcze ponad 1000 miejsc. Na ten moment rodzice ponad 170 dzieci siedmioletnich zdecydowali, aby powtarzały one pierwszą klasę.

Przedszkole samorządowe wybrali rodzice około 760 dzieci sześcioletnich (rocznika 2010), blisko 2450 dzieci pięcioletnich (rocznik 2011) oraz ponad 2440 dzieci czteroletnich (rocznik 2012) oraz blisko 2150 dzieci trzyletnich (rocznik 2013). Na chwilę obecną miejsc w przedszkolach miejskich zabraknie dla ponad 1000 trzylatków. Trzeba pamiętać, iż są to dane szacunkowe i będą ulegać zmianom na kolejnych etapach rekrutacji.

Ostateczne liczby dzieci będą znane po 4 maja, kiedy to rodzice podpiszą umowy z przedszkolami. Na pewno zmniejszy się liczba dzieci trzyletnich, które nie znalazły miejsca w przedszkolu po uruchomieniu rekrutacji uzupełniającej. Do niej trafią, bowiem m.in. miejsca w nowo budowanym przedszkolu na ul. Dąbka.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli

22 kwietnia o godz. 12:00 zostanie ogłoszona lista dzieci zakwalifikowanych do placówek. Wyniki rekrutacji rodzice mogą sprawdzić na dwa sposoby. Logując się na stronie internetowej

https://portal.edu.gdansk.pl/jst/gdansk lub sprawdzając listę dzieci zakwalifikowanych w placówce pierwszego wyboru.

- Ważne, aby rodzice pamiętali, że trzeba podpisać umowę z przedszkolem, która potwierdza decyzję rodzica o wyborze konkretnej placówki dla dziecka - przypomina Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. polityki społecznej.

Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do placówki, muszą w terminie od 25 kwietnia od godz. 8.00 do 4 maja do godz. 15.00 potwierdzić wolę umieszczenia w nim dziecka i podpisać umowę. Lista dzieci przyjętych do placówek zostanie opublikowana 6 maja od godz. 13.

Rodzice, których dzieci nie zostały przyjęte do żadnego z wybranych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych mogą przystąpić do rekrutacji uzupełniającej, która będzie prowadzona również przy wsparciu systemu elektronicznego. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 16 maja 2016.

Z elektronicznej rekrutacji wyłączone są dzieci kontynuujące, których rodzice do 7 marca 2016 złożyli w placówce deklarację kontynuacji.