WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Trasa Gdańsk Południe - Wrzeszcz
Przypominamy, że trwa cykl spotkań informacyjnych i dyskusji na temat przebiegu trasy Gdańsk Południe - Wrzeszcz w czasie, których omawiana jest wielowariantowa koncepcja trasy. Najbliższe spotkanie już w środę 20 kwietnia o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 85 przy ul. Stolema 59, kolejne - 27 kwietnia o godz. 17.00, w Szkole Podstawowej nr 12 ul. Człuchowskiej 6.Na spotkaniach prezentowane są wyniki analizy wielokryterialnej, którą na zamówienie Miasta przeprowadziła firma Mosty Katowice. Pod uwagę brane było kilkanaście wariantów przebiegu trasy, z których eksperci ostatecznie rekomendowali trzy najwyżej punktowane.

Początek trasy dla wybranych trzech wariantów jest taki sam. Planowana linia tramwajowa zacznie się na skrzyżowaniu ul. Rakoczego i Jaśkowej Doliny. Dalej przebiegać będzie ulicą Wileńską (częściowo w tunelu), a następnie przy zbiorniku retencyjnym skręcać będzie w kierunku ul. Sobieskiego. Na wysokości skrzyżowania ul. Sobieskiego i ul. Smoluchowskiego przebieg trzech wybranych wariantów zaczyna się różnić:

Wariant I zakłada, że planowana linia tramwajowa poprowadzona zostanie ul. Smoluchowskiego przy terenach Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, aż do al. Zwycięstwa.

Wariant II przewiduje, że tramwaj pojedzie ul. Sobieskiego, wykorzysta kawałek rezerwy pod ul. Nową Politechniczną, Do Studzienki, Fiszera oraz Boh. Getta Warszawskiego - gdzie powstałaby strefa ograniczonego ruchu samochodowego.

Wariant III zakłada, że tramwaj pojedzie przez ul. Sobieskiego, a następnie ul. Siedlicką i tak jak w wariancie drugim - wyjedzie przez strefę ograniczonego ruchu samochodów w ul. Boh. Getta Warszawskiego.

Dzięki prowadzonym spotkaniom informacyjnym DRMG ma możliwość uzyskania opinii mieszkańców na temat projektu. Ostateczna decyzja dotycząca wyboru wariantu do dalszego opracowania projektu budowlanego podjęta zostanie dopiero po wszystkich spotkaniach informacyjnych.


Zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi trasy GP-W. Na stronie Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska opublikowana została dziś najnowsza wizualizacja dotycząca wariantu II, a także uzupełnienie analizy wielowariantowej Mostów Katowice - opinia geotechniczna, o którą pytali uczestnicy dotychczasowych spotkań.


Materiały znajdują się pod adresem:

http://drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=694