WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Najlepsi cukiernicy i piekarze w Polsce uczą się w Gdańsku
Uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku biorą udział w ogólnopolskich konkursach zawodowych i zajmują w nich czołowe miejsca! Inwestowanie w szkolnictwo zawodowe w Gdańsku przynosi efekty.Gdańsk konsekwentnie dba o rozwój szkolnictwa zawodowego. Elementami takiej strategii są m.in.: organizowany od dwóch lat Tydzień Zawodowca, powstające nowe klasy zawodowe, ciągły rozwój zawodówek w nowe pracownie i budowanie sieci współpracy z pracodawcami.

- Gdańskie szkoły zawodowe są nowoczesne i kreatywne, mają adekwatne do zapotrzebowania rynku kierunki zdobywania wiedzy i praktyki. Cieszę się, że uczniowie naszych zawodówek biorą czynny udział w konkursach i zajmują w nich wysokie pozycje.  Pokazuje to, że przyjęta przez nas strategia rozwoju szkolnictwa zawodowego przynosi efekty - mówi Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. polityki społecznej. Co najważniejsze, doświadczenie staję się udziałem młodych adeptów różnych zawodów- dodaje Kowalczuk


O renesansie szkolnictwa zawodowego w Polsce świadczą także coraz częściej organizowane konkursy dla uczniów zawodówek.Drugie miejsce XXI Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik, który odbywał się w dniach 12 i 13 kwietnia we Wrocławiu zdobyła Natalia Tryba, uczennica trzeciej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 z CKZiU nr 2 w Gdańsku. W trzecim ogólnopolskim etapie konkursu udział wzięło ponad 20 uczniów ze szkół zawodowych z całego kraju. Składał się on z części teoretycznej i praktycznej. W części praktycznej uczniowie musieli wykonać tort, ciastka bankietowe, figurki z marcepanu oraz formy z karmelu lub czekolady.


Natalia Majer i Krystian Zawadzki zajęli odpowiednio 7 i 9 miejsce na XXI Ogólnopolskim Turnieju na Najlepszego Ucznia w Zawodzie Piekarz. W trzecim ogólnopolskim etapie tego konkursu udział wzięło blisko 20 uczniów z zawodówek z całego kraju. W części praktycznej uczniowie musieli min. w ciągu 5 minut ulepić jak największą ilość rogalików wyborowych.Anita Polkowska zajęła pierwsze miejsce w XVI Regionalnym Konkursie Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Uczniów z Zakładów Rzemieślniczych "Bezpiecznie od startu". Będzie ona reprezentowała Gdańsk w etapie centralnym, który odbędzie się w Warszawie.

Błażej Chiliński uczeń Technikum nr 8 zajął drugie miejsce w miejskich eliminacjach XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Miasta Gdańska pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom".Laureatom konkursów gratulujemy i trzymamy kciuki za biorących udział w kolejnych etapach konkursów!