WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Ośrodek Wczesnej Interwencji Wspomagania Rozwoju w Gdańsku ma nową siedzibę
Nowoczesny i funkcjonalny Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju został dzisiaj otwarty w budynku przy ul. Jagiellońskiej 11. Od poniedziałku w nowej siedzibie pojawią się pierwsi mali pacjenci. Specjaliści pracujący w ośrodku pomagają rocznie ponad 1300 dzieciom.

Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju (OWIiWR) prowadzony jest przez Gdańskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Podczas uroczystości otwarcia Joanna Cwojdzińska przewodnicząca Zarządu Gdańskiego Koła mówiła - To jest miejsce, w którym rodzice dzieci z różnymi niepełnosprawnościami mają się czuć otoczeni dobrą opieką. Udało się nam stworzyć miejsce, gdzie rodzice i dzieci czują się pod fachową opieką. Jest to efekt pomocy wielu ludzi dobrej woli. Przede wszystkim nie byłoby tu nas gdyby nie pomoc ze strony Pawła Adamowicz Prezydenta Miasta Gdańska, który w 2012 roku zaufał nam powierzając ten budynek. Dzisiaj po czterech latach widzimy owoce tej współpracy.

W podziękowaniu za zaangażowanie w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych Joanna Cwojdzińska ze Stowarzyszenie wręczyło Pawłowi Adamowiczowi wyróżnienie DIGNITAS za 2016 rok.
-Dziękuję za Wasz hart ducha i zaangażowanie, dzięki którym udało się wam przystosować budynek do potrzeb działań ośrodka. Dzięki takim inicjatywom Gdańsk może być wzorem dla innych miast jak należy pomagać osobom niepełnosprawnym. Jak wykazywać się codzienną solidarnością z osobami niepełnosprawnymi - powiedział Prezydent Adamowicz przyjmując wyróżnienie.
Budynek przy ul. Jagiellońskiej 11 został w 2012 roku przekazany przez Prezydenta Pawła Adamowicza Gdańskiemu Kołu Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. By móc przenieść OWIiWR do nowego budynku, konieczny był jego remont. Środki na jego realizację zostały zdobyte dzięki realizacji programu "Poprawa samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez kompleksową rehabilitację - projekt wzorcowy organizacji pozarządowej w sektorze ochrony zdrowia". Projekt ten został dofinansowany przez Ministerstwo Zdrowia ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Całkowity koszt inwestycji to blisko 5 mln zł. PSOUU jest pierwszą organizacją pozarządową w Gdańsku, która otrzymała tak duże dofinansowanie na realizację projektu.

- Dofinansowanie w kwocie 3.960.586 zł. pozwoliło nie tylko na remont części budynku i dostosowanie go do potrzeb ośrodka, ale również na zakup specjalistycznego sprzętu m.in. do fizykoterapii, hydroterapii, kinezyterapii i komunikacji wspomaganej - informuje Cwojdzińska. W ramach projektu przeprowadzono wiele szkoleń dla kadry i rodziców/opiekunów osób niepełnosprawnych oraz wprowadzono nowe formy terapii - dodaje.

Działalność OWIiWR
Ośrodek Wczesnej Interwencji i Wspomagania Rozwoju powstał w 1989 roku by pomagać dzieciom niepełnosprawnym, o którą to pomoc rodzice zabiegali już od lat siedemdziesiątych. W latach 90-tych ośrodek rozwijał się bardzo intensywnie i z roku na rok zwiększała się liczba dzieci, które były pod jego opieką. Do dzieci niepełnosprawnych dołączyły również wcześniaki, a także te, których rozwój psychoruchowy przebiegał nieco wolniej oraz dzieci zagrożone niepełnosprawnością, w szczególności niepełnosprawnością intelektualną.
Rocznie z pomocy ośrodka korzysta ponad 1.300 dzieci, które mogą uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych, pedagogicznych, logopedycznych, terapii zajęciowej, zajęciach rozwijających sprawność ruchową, komunikowanie się z otoczeniem oraz otrzymują wsparcie psychologiczne.
Terapię prowadzi zespół wielospecjalistyczny, który ustala indywidualny program terapii dla każdego dziecka i jego rodziny. Dzieci uzyskują specjalistyczną pomoc, a dzięki szybciej diagnozie i wcześnie podjętych działaniom terapeutycznym osiągają pełną sprawność, a w przypadku zdiagnozowanej niepełnosprawności skutki jej są możliwie ograniczone. W ośrodku rodzice uzyskują porady i zalecenia dotyczące opieki i wychowania dziecka, otrzymują pomoc w doborze sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy ortopedycznych.
Kadra pracująca z dzieckiem i jego rodziną to specjaliście w swoich dziedzinach, nieustająco podnoszący kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach zarówno w Polsce jak i za granicą. W placówce pracuje 37 pracowników.

Od 25 kwietnia na wszystkich pacjentów czeka nowoczesny i funkcjonalny Ośrodek w nowej siedzibie przy ulicy Jagiellońskiej 11 w Gdańsku.