WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Zacznij od stażu i Wypracuj Przyszłość
Jeszcze do 30 maja 2016 zapraszamy pełnoletnich uczniów ostatnich klas techników i ich absolwentów oraz studentów i absolwentów uczelni wyższych do udziału w projekcie "Wypracuj Przyszłość".Aby stać się uczestnikiem projektu należy zarejestrować swoje zgłoszenie na stronie projektu www.wypracujprzyszlosc.pl, a następnie wybrać oferty stażu. Uczestnik projektu może złożyć swoje zgłoszenie równocześnie do maksymalnie 3 firm, w odpowiedzi na 3 różne oferty."Wypracuj Przyszłość" to projekt staży całorocznych realizowany przez Urząd Miejski w Gdańsku. Celem inicjatywy jest wola nawiązania relacji uczniów i ich przyszłych pracodawców, w tym pomoc uczniom ostatnich klas techników i ich absolwentom oraz studentom i absolwentom uczelni wyższych w zdobyciu doświadczenia zawodowego, a także ułatwienie im wejścia na rynek pracy.Fundatorami staży mogą być firmy, organizacje pozarządowe i inne instytucje, które zobowiążą się do przyjęcia stażystów i wypłaty im wynagrodzenia w minimalnej wysokości określonej w regulaminie projektu. Czas trwania stażu oraz formę zatrudnienia, indywidualnie określi fundator w porozumieniu ze stażystą. Staż powinien trwać co najmniej 1 miesiąc.Partnerami projektu są Pracodawcy Pomorza i Olivia Business Centre.Zapraszamy do udziału!