WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Na finiszu projekt uchwały krajobrazowej dla Gdańska
Do końca czerwca przedstawiony ma zostać projekt nowej uchwały krajobrazowej dla Gdańska (Uchwała w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Gdańska). Pracę nad projektem kończy właśnie powołany przez prezydenta Gdańska specjalny Zespół konsultacyjny ds. Ochrony Krajobrazu. Teraz, przed stworzeniem ostatecznej wersji nowych przepisów, czas na konsultacje z mieszkańcami.

- Na ukończeniu są rekomendacje zapisów nowej uchwały. Zakładają one, między innymi, strefowanie, czyli podział miasta na sektory i stworzenie szczegółowych przepisów lokowania reklam w zależności od dzielnicy, jej charakteru i sposobu zabudowy. W nowych przepisach mają się również pojawić zapisy mówiące o ograniczeniu liczby szyldów, wykluczeniu reklam z zabytkowych budynków, dopuszczeniu umieszczania reklam wyłącznie na tzw. ślepych ścianach szczytowych oraz zezwoleniu na reklamy wielkoformatowe wyłącznie na czas remontu budynku - jako siatki remontowo-budowlane na okres maksymalnie 12 miesięcy. Teraz wszystkie założenia konsultować będziemy z gdańszczanami. Opinia mieszkańców jest dla nas bardzo ważna. Dlatego dziś (16.05) uruchomiliśmy specjalną ankietę, w której pytamy gdańszczan o ich opinie na temat ważnych kwestii związanych z ochroną krajobrazu miejskiego - interesuje nas w jaki sposób postrzegają reklamę zewnętrzną, i jakie mają oczekiwania względem obecności nośników reklamowych w przestrzeni naszego miasta - mówi zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak.

Wszystkie założenia uchwały znajdą się w ciągu kilku najbliższych dni na stronie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.

Ankieta dostępna jest już w internecie: http://uchwalakrajobrazowagdansk.badanie.net , głosy mieszkańców zbierane będą do 30 maja. Można też wysłać maila ze swoimi sugestiami: uchwalakrajobrazowa@zdiz.gda.pl.

- Kolejnym etapem szerokich konsultacji społecznych będą warsztaty dla mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli Rad Dzielnic. Po nich odbędzie się otwarte spotkanie dla mieszkańców miasta, podczas którego zaprezentowane zostaną wyniki internetowych ankiet, efekty warsztatów oraz rekomendacje Zespołu Konsultacyjnego ds. Ochrony Krajobrazu Miasta Gdańska. Już teraz zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 21 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności - dodaje przewodniczący zespołu konsultacyjnego, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku ds. Przestrzeni Publicznej Michał Szymański. - Po serii tych spotkań, pod koniec czerwca chcemy oficjalnie przedstawić projekt nowej uchwały krajobrazowej dla Gdańska - zapowiada Szymański.

Harmonogram spotkań:

7-9 czerwca - warsztaty konsultacyjne

7.06 (wtorek) - spotkanie dla mieszkańców (Europejskie Centrum Solidarności, sala nr 4)

8.06 (środa) - spotkanie dla przedsiębiorców (Europejskie Centrum Solidarności, sala nr 5)

9.06 (czwartek) - spotkanie dla członków Rad Dzielnic (Zarząd Dróg i Zieleni ul. Wyspiańskiego 9A)

godzina rozpoczęcia wszystkich spotkań: 17:00

prowadzący: Traffic Design

Zapisy pod adresem: uchwalakrajobrazowagdansk.evenea.pl

Spotkanie otwarte dla mieszkańców Gdańska - 21 czerwca (wtorek)

- przedstawienie wyników ankiet internetowych, podsumowanie warsztatów, prezentacja rekomendacji Zespołu Konsultacyjnego ds. Ochrony Krajobrazu Miasta Gdańska.

lokalizacja: Europejskie Centrum Solidarności (antresola)
godzina: 17:00

Zapisy pod adresem: uchwalakrajobrazowagdansk.evenea.pl