WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Ośmiu wspaniałych młodych gdańszczan
Pomagają potrzebującym i chorym, działają w fundacjach i stowarzyszeniach, wspierają młodszych i seniorów. Z uśmiechem na ustach niosą pomoc tam gdzie jest potrzebna. Po raz siedemnasty kapituła konkursu "Ośmiu wspaniałych" wybrała laureatów, którzy otrzymali bursztynowe ósemki.

Celem Samorządowego Konkursu "Ośmiu Wspaniałych" jest promowanie pozytywnych działań dzieci i młodzieży w wieku 10 - 19 lat. Konkurs ma upowszechniać działania młodzieżowego wolontariatu. Nagradzane są działania bezinteresownej pomocy ludziom tego najbardziej potrzebującym.

Mottem przewodnim tegorocznego konkursu są słowa Jana Pawła II "Wymagajcie od siebie, choćby inni od was tego nie wymagali".

Podczas gali wręczenia nagród Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz mówił do laureatek konkursu: - Gratuluje wam, że w waszej codzienności znajdujecie czas na pomoc innym ludziom. Działania te wzbogacają was o wyjątkowe doświadczenia, które przyniosą efekty w przyszłości. Dzięki waszej aktywności możecie rozwijać swoje talenty, którymi służycie potrzebującym. W ten sposób inwestujecie też w swoją przyszłość.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu są:
Magdalena Budzińska, lat 18, uczennica VII Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku, reprezentantka Gdańska na ogólnopolskich eliminacjach w Warszawie

Magdalena swoją przygodę z wolontariatem rozpoczęła w I- klasie gimnazjum. Uczestniczyła w wielu akcjach charytatywnych, między innymi na rzecz Fundacji: "Dzieło Nowego Tysiąclecia", czy też pomorskiej akcji: "Pola Nadziei ''. Uczennica do wszystkich działań przystępuje z wielkim oddaniem. Charakteryzuje Ją niezwykły optymizm, życzliwość wobec ludzi, zarówno rówieśników jak i dorosłych. Pomagając zachowuje ogromną skromność i dyskrecję.

Sylwia Lisicka, lat 19, uczennica XIX Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku
Sylwia jest tegoroczną maturzystką, zastępową w 77 Gdańskiej Drużynie Harcerskiej "Wataha'', gdzie bardzo aktywnie działa na rzecz dzieci, organizując im ciekawe zajęcia i pomagając w nauce. Od 2007 roku udziela się w wolontariacie, systematycznie bierze udział w akcjach organizowanych przez Caritas Polska. Jest liderem wśród wolontariuszy. Otwarta na potrzeby drugiego człowieka. Sylwię cechuje sumienność, komunikatywność, umiejętność słuchania i uśmiech, na co dzień.

Katarzyna Mania, lat 16, uczennica Gimnazjum nr 29 w Gdańsku
Katarzyna systematycznie działa w Szkolnym Kole Wolontariatu, przepracowała dla innych ponad 100 godzin. Podejmuje działania na rzecz osób chorych, ubogich oraz bezdomnych, skrzywdzonych zwierząt. W swojej pracy wolontariuszka jest wytrwała, konsekwentna, poszukująca skutecznych rozwiązań." Swoją kulturą oraz osiągnięciami pokazuje gimnazjalistom, że warto być zaangażowanym społecznie, a przy tym bardzo dobrze się uczyć". Kasia jest wzorem dla innych, a przy tym osobą skromną i delikatną.

Natalia Marciniak, lat 21, uczennica Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Gdańsku
Natalia aktywnie działa w Szkolnym Kole Caritas od początku swojej edukacji zawodowej. Jako wolontariuszka, uczennica odznacza się niezwykłą pracowitością i rzetelnością? Uczestniczyła w kilku edycjach akcji: "Pola Nadziei", a także zbiórkach żywności i przyborów szkolnych-: "Tak! Pomagam" i "Szkolne ołówki". Aktywnie wspiera program Adopcja Serca, sama regularnie wpłaca pieniądze na ten cel. Od czterech lat systematycznie opiekuje się starszą, schorowaną osobą. ''Bardzo lubię pomagać. Tak mam od dziecka"- napisała o sobie. Natalia jest wspaniałą, młodą dziewczyną, dla której tak ważny jest drugi człowiek.

Daria Powroźnik, lat 17, uczennica XXIV Liceum Ogólnokształcącego (w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2) w Gdańsku
Daria jest liderką wśród wolontariuszy w swojej szkole. Bardzo aktywnie działa na rzecz innych, zwłaszcza dzieci. Zorganizowała i przeprowadziła koncerty muzyczne dla małych pacjentów na oddziale onkologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w przedszkolach. Jest harcerką Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, systematycznie pracuje na rzecz tego środowiska. Bierze udział we wszystkich akcjach przeprowadzanych przez Caritas Polska. Uczennica jest bardzo zaangażowana społecznie.Cechuje Ją wysoka kultura osobista, jest osobą niezwykle wrażliwą na cierpienie innych. Można na Niej polegać, a przy tym zawsze uśmiechnięta i życzliwa innym. Jest wzorem do naśladowania dla młodych ludzi.

Andżelika Potapczuk, lat 16, uczennica Gimnazjum nr 3 (w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7) w Gdańsku
Andżelika od sześciu lat aktywnie działa w wolontariacie, pracuje na rzecz Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku, Regionalnego Centrum Wolontariatu, Fundacji: "Nasza Pomoc". Jest dobrą uczennicą i osobą bardzo chętną do szerokiej pomocy innym. Daje wzorowy przykład innym, młodym ludziom. Bardzo odpowiedzialna, cechuje Ją empatia i życzliwość.

Zuzanna Siwik, lat 16,uczennica Gimnazjum nr 3 (w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7) w Gdańsku
Zuzanna aktywnie działa, jako wolontariuszka na rzecz Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku, Hospicjum im.ks. Eugeniusza Dutkiewicza, Fundacji: "Nasza Pomoc", czy też Fundacji: "Dziewczynka z Zapałkami". W swoich działaniach na rzecz innych wykazuje się kreatywnością, umiejętnościami interpersonalnymi i zdolnościami organizacyjnymi. Jest osobą odpowiedzialną i wrażliwą. Zuzanna ma wiele własnych pomysłów, które realizuje wraz z innymi wolontariuszami. Jest życzliwa, pomocna, miła i przyjacielska.

Adrianna Tyburska, lat 19, uczennica XIX LO w Gdańsku
Adrianna jest tegoroczną maturzystką, bardzo zaangażowaną społecznie.Bierze udział we wszystkich działaniach o charakterze charytatywnym, między innymi: ''Polach Nadziei, czy też Ogólnopolskiej akcji Caritas: "Skrzydła''. Prezentuje swoją osobą wzorową postawę moralną i etyczną. Adriannę cechuje sumienność, uczciwość, umiejętność słuchania i współpracy. W pełni angażuje się w każde dzieło, którego się podejmie. Ma wielkie serce i wrażliwość na potrzeby i cierpienie drugiego człowieka.