WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
STOP MOWIE NIENAWI¦CI PiS
Gdańscy radni Platformy Obywatelskiej zapraszaj± na briefing prasowy, który odbędzie się dzi¶ w poniedziałek 23 maja 2016 r. przed budynkiem Nowego Ratusza (siedziba Rady Miasta Gdańska)

o godz. 13.00.Chcemy stanowczo zaprotestować przeciwko mowie nienawi¶ci i eskalacji agresywnych zachowań, których jeste¶my ¶wiadkami oraz adresatami. Członkowie formacji rz±dz±cej w Polsce - Prawa i Sprawiedliwo¶ci swoimi zachowaniami i wypowiedziami uchybiaj± godno¶ci radnych miasta Gdańska i nas wszystkich.