WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Gdańszczanie za zdecydowanym zaostrzeniem przepisów reklamowych
Gdańszczanie chcą skutecznego uporządkowania przestrzeni miejskiej oraz wprowadzenia bardzo restrykcyjnych lub restrykcyjnych przepisów związanych z usytuowaniem w mieście reklam czy obiektów małej architektury. Tak wynika z pierwszych, cząstkowych wyników specjalnej ankiety krajobrazowej, w której gdańszczanie wypowiadają się na temat ważnych kwestii związanych z ochroną krajobrazu miejskiego.

Ankieta została uruchomiona tydzień temu. W ciągu siedmiu dni wzięło w niej udział ponad 4500 osób. Najliczniejszą grupę stanowią pracujące kobiety w wieku od 26 do 40 lat. Najwięcej uczestników badania mieszka we Wrzeszczu, w Śródmieściu i Pieckach-Migowo. Jednak wypowiadają się w zasadzie wszyscy gdańszczanie - jest tylko jedna dzielnica, której mieszkańcy nie zagłosowali dotychczas w ankiecie - to Krakowiec - mówi zastępca prezydenta Gdańska Piotr Grzelak. Osoby biorące udział w badaniu, pytane dlaczego się w nie angażują, odpowiadają że są mieszkańcami Gdańska i chcą mieć wpływ na kreowanie wizerunku przestrzeni publicznych miasta - dodaje prezydent.

Wniosek z dotychczasowych wyników ankiety jest jeden - gdańszczanie chcą, aby w przygotowywanej właśnie uchwale krajobrazowej dla miasta bardzo restrykcyjne potraktować regulacje związane z reklamami przede wszystkim na Głównym, Starym i Dolnym Mieście, Wyspie Spichrzów, Biskupiej Górce, Westerplatte i Twierdzy Wisłoujście. Tak samo w historycznych fragmentach Wrzeszcza, Oliwy, Aniołków, na Młodym Mieście, na Przeróbce, w Letnicy i Brzeźnie. Kolejnym obszarem, który powinien podlegać ścisłej ochronie powinny być - według badanych - lasy, zieleńce, parki i cmentarze, także zieleń miejska czy ogrody działkowe.

Jeśli chodzi o pozostałe dzielnice Gdańska, to - zdaniem badanych - zapisy uchwały krajobrazowej nie muszą tam już być bardzo restrykcyjne. Wystarczy, że zastosujemy restrykcje średnie - komentuje pracujący w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdańsku nad uchwałą krajobrazową Dariusz Słodkowski, p.o. Kierownik Działu Estetyzacji. Bardzo ciekawe uwagi mają mieszkańcy miasta na temat szyldów galerii handlowych oraz ustawianych przy drogach ekranów ledowych. W kwestii tych pierwszych dominuje zdanie, iż tablice z nazwami powinny być ujednolicone i umieszczone na zbiorczej tablicy na budynku, w kwestii ekranów - gdańszczanie opowiadają się za ich całkowitym zakazem. Nie chcą też reklam na budynkach, a pytani o murale odpowiadają, iż powinny jedynie promować akcje społeczne, kulturalne, promować miasto lub lokalne wydarzenia. Również tzw. potykacze traktowane są raczej jak zło konieczne -gdańszczanie chcą widzieć je jedynie bezpośrednio przy wejściach do lokali - dodaje Słodkowski.

Internetowa ankieta to część konsultacji społecznych w ramach prac Gdanska nad miejską uchwałą krajobrazową. Ankieta dostępna jest w internecie: http://uchwalakrajobrazowagdansk.badanie.net

Głosy mieszkańców zbierane są do 30 maja. Można też wysłać maila ze swoimi sugestiami: uchwalakrajobrazowa@zdiz.gda.pl.

Kolejnym etapem konsultacji będą warsztaty dla mieszkańców, przedsiębiorców i przedstawicieli Rad Dzielnic. Po nich odbędzie się otwarte spotkanie dla mieszkańców miasta, podczas którego zaprezentowane zostaną wyniki internetowych ankiet, efekty warsztatów oraz rekomendacje Zespołu Konsultacyjnego ds. Ochrony Krajobrazu Miasta Gdańska. Spotkanie odbędzie się 21 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności. Po serii tych spotkań, pod koniec czerwca oficjalnie zostanie przedstawiony projekt nowej uchwały krajobrazowej dla Gdańska.

Harmonogram spotkań:
7-9 czerwca - warsztaty konsultacyjne
7.06 (wtorek) - spotkanie dla mieszkańców (Europejskie Centrum Solidarności, sala nr 4)
8.06 (środa) - spotkanie dla przedsiębiorców (Europejskie Centrum Solidarności, sala nr 5)
9.06 (czwartek) - spotkanie dla członków Rad Dzielnic (Zarząd Dróg i Zieleni ul. Wyspiańskiego 9A)
Godzina rozpoczęcia wszystkich spotkań: 17:00
Prowadzący: Traffic Design
Zapisy pod adresem: uchwalakrajobrazowagdansk.evenea.pl

Spotknie otwarte dla mieszkańców Gdańska - 21 czerwca (wtorek - przedstawienie wyników ankiet internetowych, podsumowanie warsztatów, prezentacja rekomendacji Zespołu Konsultacyjnego ds. Ochrony Krajobrazu Miasta Gdańska.
Lokaliacja: Europejskie Centrum Solidarności (antresola)
Godzina: 17:00
Zapisy pod adresem: uchwalakrajobrazowagdansk.evenea.pl