WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Trwają Gdańskie Badania Ruchu 2016
Od 4 kwietnia realizowane są badania ankietowe oraz badania ruchu mające na celu zebranie informacji o sposobach przemieszczania się mieszkańców Gdańska. Badania zakończą się 11 czerwca, a biorąc udział w ankiecie i zgłaszając udział w konkursie, można wygrać rower!


Gdańskie Badania Ruchu 2016 to projekt realizowany przez firmę VIA VISTULA na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska. Są to pierwsze od 2009 roku tak kompleksowe badania zachowań transportowych mieszkańców.

Gdańskie Badania Ruchu 2016 składają się z czterech głównych zadań:

- badań ankietowych w gospodarstwach domowych,

- badań ankietowych w Porcie Lotniczym w Gdańsku,

- badań napełnień w pojazdach transportu zbiorowego oraz pomiarów natężenia ruchu drogowego.

Efektem badań będzie zwizualizowanie przemieszczeń transportowych na mapie Gdańska zarówno w transporcie indywidualnym, jak i zbiorowym.Jak na dziś wyglądają pomiary ruchu?

- Zbieranie danych ruchowych w ramach realizacji projektu Gdańskie Badania Ruchu 2016 dobiegają końca. Pomiary ruchu wykonano na 90% skrzyżowań i przekrojów, badania potoków pasażerskich wykonano w blisko 70% punktów pomiarowych. Natomiast na początku czerwca zaplanowano przeprowadzenie ankiet wśród użytkowników lotniska - informuje Paulina Struska, współwłaściciel firmy VIA VISTULA.

- Zachęcamy gorąco mieszkańców Gdańska do czynnego udziału w życiu miasta. Badania zachowań komunikacyjnych przeprowadzane w formie ankiety bezpośrednio w gospodarstwach domowych zrealizowano w około 60%. Niestety, dwóch na trzech ankietowanych nie chce udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu przemieszczania się na co dzień - mówi Paulina Struska.Można wygrać rower!

Po uzupełnieniu kwestionariusza ankietowego można wziąć udział w konkursie, w którym do wygrania jest rower elektryczny. Na stronie firmy VIA VISTULA http://www.viavistula.pl/ankieta/ wystarczy wypełnić ankietę i zgłosić swój udział w konkursie. Do tej pory swój udział zgłosiło ponad 50 zainteresowanych osób.Punkt informacyjny oraz infolinia

W trakcie badań otwarty jest punkt informacyjny, w którym można zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi prowadzonych badań ankietowych oraz ruchowych: Biurowiec Zieleniak, ul. Wały Piastowskie 1, pokój 511A (V piętro), czynny w dni robocze w godzinach od 10.00 do 18:00. Można również skorzystać z infolinii: 787 05 84 12, pod którą dyżur pełnią pracownicy firmy Via Vistula w godzinach od 10:00 do 22.00.Korzyści z badań

Warto podkreślić, że dzięki wypełnieniu ankiety, mieszkańcy Gdańska mogą mieć bezpośredni wpływ na poprawę funkcjonowania transportu zbiorowego i indywidualnego w mieście. Dlaczego? Ponieważ głównym celem badania jest poznanie zachowań transportowych mieszkańców, które dostarczą danych umożliwiających budowę modelu symulacyjnego podróży, w szczególności dotyczących: liczby podróży wykonywanych w ciągu doby, motywacji podróży, czasu realizacji podróży oraz przyczyn wyboru określonych środków transportu.