WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Uratowaliśmy blisko cztery tysiące gdańskich żab!
Podsumowano akcję ratowania płazów w Gdańsku, która odbywała się przez cały kwiecień. W kilku miejscach przenoszono żaby i ropuchy, by nie zginęły przechodząc przez drogi podczas swoich wiosennych migracji. Uratowano blisko 4000 żab!


Najwięcej przeniesiono ropuch, bo blisko trzy i pół tysiąca. Uratowano również prawie pół tysiąca żab oraz kilkanaście traszek.

Od 2008 roku w Gdańsku udało się uratować tysiące tych pożytecznych zwierząt. Dodatkowo, wiele radości z pomocy żabom miały dzieci oraz osoby niepełnosprawne, dla których taka forma aktywnej rehabilitacji w kontakcie z przyrodą okazała się znakomita. W roku bieżącym płazy przenosili podopieczni Fundacji "Sprawni Inaczej", która otrzymała na to pieniądze z magistratu (w wysokości 16 300 złotych).

Łączna liczba osób biorących udział w przenoszeniu płazów wyniosła 56 - w tym 37 osób niepełnosprawnych, 6 wolontariuszy, 12 pracowników Fundacji oraz jedna osoba zatrudniona na umowę zlecenie, która zaangażowana była w dni wolne od pracy.

Akcja ochrony płazów odbywała się w dniach 1-30 kwietnia 2016 r. w następujących miejscach na terenie Gdańska:

- ul. Do Studzienki i Traugutta,

- Dolina Radości,

- ul. Niedźwiednik,

- ul. Jasieńska,

- ul. Augustowska.

Na ul. Niedźwiednik oraz w Dolinie Radości ustawione były płotki ochronne. W miejscach prowadzenia akcji rozwieszone zostały plakaty oraz znaki i ulotki zawierające informacje o akcji ochrony płazów.

Warto podkreślić, że do wiosennej akcji gdańskiego magistratu coraz liczniej włączają się mieszkańcy Gdańska wraz z dziećmi, członkowie organizacji ekologicznych, a także wolontariusze (w 2014 r. w naszej akcji brało udział również kilku wolontariuszy z Niemiec). Już dzisiaj wiemy, że akcja pomocy gdańskim płazom jest wielkim sukcesem!Jak to się zaczęło

W roku 2008 Wydział Środowiska zainicjował program pilotażowy czynnej ochrony płazów na terenie Gdańska. Założenia programu zostały przygotowany wspólnie z gdańskimi naukowcami i społecznikami. Przyjmowaliśmy też zgłoszenia mieszkańców oraz przeprowadziliśmy ankietę wśród młodzieży wszystkich gdańskich szkół, której celem było określenie rejonów wiosennych wędrówek godowych płazów. W efekcie, w latach 2008-2010 Wydział Środowiska gdańskiego magistratu przeprowadził inwentaryzację stanowisk płazów i ich pierwszy monitoring.Oznakowanie i płotki

Od roku 2010 zabezpieczamy najważniejsze miejsca migracji płazów na terenie Gdańska. Montujemy oznakowanie ostrzegawcze, zakładamy płotki o łącznej długości ok. 2 km wzdłuż jezdni, a następnie przenosimy płazy w bezpieczne miejsca. W wyniku działań rocznie ratujemy (przenosimy) ok. 4000-5000 szt. płazów, z czego ok. 90% stanowią ropuchy szare (Buffo buffo).W Polsce wszystkie płazy (w tym żaby i ropuchy) są pod ochroną gatunkową. To jedni z głównych sojuszników człowieka w walce z dokuczliwymi owadami, np. komarami. Oczywiście w latach następnych planujemy powtórzyć, a nawet rozszerzać akcję ratowania gdańskich płazów.