WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Warto wziąć udział w ankiecie rozwijającej gdańską edukację
Gdańsk zaprasza rodziców uczniów wszystkich szczebli edukacji szkolnej do udziału w badaniach, których wyniki pomogą podnosić jakość i rozwijać gdańską edukację. Przeprowadzana wśród rodziców ankieta jest jednym z elementów badania opinii społeczności edukacyjnej. Od początku kwietnia wzięli w nich udział również uczniowie wybranych gdańskich szkół, a w najbliższym czasie możliwość wypowiedzi uzyskają również nauczyciele.


W tym roku po raz pierwszy zbadana zostanie opinia rodziców dzieci uczęszczających do gdańskich szkół. Zarówno tych prowadzonych przez Miasto jak i niesamorządowych, na wszystkich etapach edukacji: w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Anonimowa ankieta realizowana będzie on-line, rodzice otrzymają do niej dostęp poprzez Gdańską Platformę Edukacyjną lub od dyrektora placówki. Czas na jej wypełnienie rodzice będą mieli do 24 czerwca.

- Zależy nam na poznaniu opinii rodziców na każdym etapie edukacji. Dlatego jeżeli rodzic posiada dwoje dzieci, z których jedno uczęszcza do podstawówki, a drugie do gimnazjum, to prosimy o wypełnienie ankiety dwukrotnie - raz o szkole podstawowej, a drugi raz o gimnazjum. Jeśli dwoje lub więcej dzieci uczęszcza do szkoły na tym samym szczeblu edukacji, to wystarczy wypełnienie jednej ankiety - tłumaczy Katarzyna Drozd-Wiśniewska - zastępca dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej UMG.Rodzice i opiekunowie będą mieli możliwość wyrażenia opinii na temat jakości kształcenia i opieki, warunków nauczania, oferty zajęć dodatkowych i dostępności opieki szkolnej w czasie ferii. Pojawią się również pytania dotyczące relacji z nauczycielami i dyrektorami oraz dostępności doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz usług świadczonych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

- Rodzice uczniów są dla nas ważnymi partnerami w edukacji młodych gdańszczan. Ich zdanie na temat tego co można zmienić i ulepszyć pozwoli nam podnieść poziom oferty edukacyjnej tak, by była ona odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się świata - mówi Piotr Kowalczuk zastępca Prezydenta ds. Polityki Społecznej.Zebrane dane prezentowane będą w ujęciu zbiorczym. Wyniki służyć będą przede wszystkim podnoszeniu jakości gdańskiej edukacji, precyzyjnemu planowaniu oraz rozwijaniu działań podejmowanych przez Miasto Gdańsk w zakresie szkolnictwa. Nie będą tworzone na jej podstawie rankingi szkół.Ankieta jest częścią Programu Operacyjnego Edukacja, który służy wdrażaniu Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus. Istotnym elementem ewaluacji tego Programu będą opinie rodziców. Uwzględnienie ich w procesie ewaluacji jest kolejnym elementem partycypacji społecznej, która tak silnie zaistniała na etapie tworzenia Strategii i Programów Operacyjnych.Ankieta dla rodziców dostępna jest pod linkiem http://edukacja-rodzice.badanie.net/