WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Gdański historyk i muzealnik nagrodzony przez prezydenta Pawła Adamowicza
Jerzy Kukliński - znakomity gdański historyk i muzealnik, autor m.in. dwutomowej "Kroniki Gdańska" otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury w wysokości 5 tys. zł.


Nagroda to podziękowanie za dokumentowanie dziejów miasta oraz za opisywanie wydarzeń kulturalnych i historycznych odbywających się w Gdańsku, gdyż Jerzy Kukliński od 2006 roku (czyli od momentu przejścia na emeryturę) pełni funkcję Kronikarza Miejskiego.


Jerzy Kukliński mieszka w Gdańsku od 1947 roku. W latach 1967-1974 był kierownikiem biblioteki, a w okresie 1974-2005 (do przejścia na emeryturę) kierował Działem Historii w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska. Jest autorem wystaw związanych z dziejami Gdańska, w tym rocznicowej Gdańsk 997-1997. Wraz z Mirosławem Glińskim opracował 2-tomową  Kronikę Gdańska. W 1998 roku, wspólnie z  prezydentem Gdańska  Pawłem Adamowiczem, opracował projekt merytoryczny Muzeum Solidarności, zatytułowany Polskie Drogi do Wolności. Po przejściu na emeryturę od roku 2006 pełni funkcję miejskiego kronikarza przy prezydencie Gdańska.Dziś prezydent Paweł Adamowicz spotkał się z Jerzym Kuklińskim i przekazał mu wyróżnienie. Panowie rozmawiali m.in. o sposobach archiwizacji kronik tworzonych przez kronikarza.- Jerzy Kukliński, spisując skrupulatnie wszystkie bieżące wydarzenia, tworzy dzieło niezwykle ważne, ale też ulotne. Musimy zastanowić się, czy nie należałoby nadać mu formy książkowej, albo wydawnictwa multimedialnego, ze skorowidzem i wyszukiwarką haseł. Dziś chciałbym jednak przede wszystkim podziękować naszemu kronikarzowi za jego dotychczasową - olbrzymią! - pracę. W imieniu swoim i - jestem przekonany - przyszłych pokoleń gdańszczan, dla których notatki pana Jerzego będą cennym materiałem historycznym - powiedział prezydent Paweł Adamowicz.