WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Miasto konsultuje z mieszkańcami Model Integracji Imigrantów
W sobotę 4 czerwca odbędzie się drugie spotkanie z mieszkańcami Gdańska w sprawie konsultacji Modelu Integracji Imigrantów. Gdańszczanie mogą lepiej poznać politykę migracyjną miasta biorąc udział w warsztatach dotyczących najważniejszych zagadnień integracji imigrantów.


Drugie spotkanie z mieszkańcami podczas którego odbędą się warsztaty będą okazją na lepsze zrozumienie miejskiego Modelu Integracji i dyskusję z władzami miasta o imigrantach. Chętnych do rozmów, zarówno zwolenników polityki migracyjnej, jak i jej przeciwników zapraszamy na spotkanie 4 czerwca o godz. 10.00 w Sali kinowej Kinoport w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 przy ul. Strajku Dokerów 5, w  Gdańsku Nowym Porcie.Sobotnie warsztaty rozpocznie prezentacja Mart Siciarek z Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek oraz Piotra Olecha z Urzędu Miasta przedstawiająca korzyści z wdrażania modelu w mieście. Następnie Khedi Alieva opowie o swoim życiu w Gdańsku, a Nina Markiewicz-Sobieraj ze szkoły podstawowej nr 16 im. Władysława Broniewskiego w Gdańsku podzieli się doświadczeniami na temat integracji dzieci imigranckich w szkole.


Uczestników spotkania czeka praca w ośmiu grupach tematycznych, dotyczących najważniejszych dziedzin życia: edukacji, zdrowia, kultury, mieszkalnictwa, pomocy społecznej, rynku pracy, dyskryminacji oraz społeczności lokalnej. Po ich zakończeniu odbędzie się dyskusja, wtedy będzie też czas na zadawanie pytań.


Organizatorzy - autorzy miejskiego Modelu Integracji Imigrantów podczas spotkania wytłumaczą dlaczego, jak i dla kogo go przygotowali .

Warsztaty rozpoczną się około godz. 10.30  i potrwają około trzech godzin. Aby wziąć w nich udział, trzeba się zapisać na stronie www.gdansk.pl/migracje/Spotkania-otwarte-zgloszenia,a,52840Gdański Model Integracji Imigrantów to wynik prac międzysektorowego i interdyscyplinarnego zespołu, który Paweł Adamowicz powołał w maju 2015. Jest to pierwszy w Polsce międzysektorowy i interdyscyplinarny zespół ds. modelu integracji imigrantów. W jego skład weszło ponad 140 osób reprezentujących ponad 70 różnorodnych podmiotów. Celem prac zespołu było przygotowanie strategii integracji nowych mieszkańców miasta pochodzących z różnych części świata. Obecnie prace nad gdańskim Modelem Integracji Imigrantów weszły w etap konsultacji i wdrażania.- Przyjęcie i integracja imigrantów jest ważnym zagadnieniem, z którym mierzy się wiele miast europejskich. W Gdańsku wiemy jak ważne jest, by wykorzystać potencjał wykształconych, aktywnych i przedsiębiorczych imigrantów, tak by mogli być częścią naszej społeczności. Gdański Model Integracji Imigrantów jest pierwszym takim dokumentem w Polsce - mówi Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. polityki społecznej.


Z dokumentem miejskiego Modelu Integracji Imigrantów można zapoznać się na stronie www.gdansk.pl/migracje. Na stronie tej umieszczona jest także ankieta, za pośrednictwem, której można zgłaszać uwagi do prezentowanego Modelu.