WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Na terenach Młodego Miasta powstanie Muzeum Sztuki Współczesnej
W budynku na terenach postoczniowych powstanie Muzeum Sztuki Współczesnej - oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku. To efekt porozumienia, które zawarła Gmina Miasta Gdańska z samorządem Województwa Pomorskiego.


W ubiegłym roku podpisano list intencyjny, którego sygnatariuszami byli: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Pomorskiego i Prezydent Miasta Gdańska. Ideą porozumienia było utworzenie Muzeum Sztuki Współczesnej oraz usytuowanie go na byłych terenach stoczniowych jako miejscu o szczególnym historycznym znaczeniu dla Gdańska, dającym wyjątkową okazję do przekształcenia obiektów postindustrialnych w przestrzeń służącą kulturze, sztuce i integracji społecznej. Od tego momentu rozpoczęły się starania o nabycie obiektów, gdzie Muzeum znalazłoby swą docelową siedzibę.W maju 2016 roku Gmina Miasta Gdańska nabyła prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa wraz z prawem własności posadowionych na nim obiektów na terenach postoczniowych przy ulicy Doki i Jaracza na ternie Młodego Miasta. Zbywającym nieruchomość była Kolonia Robotnicza sp. z o.o., a cena zakupu wyniosła 2 900 000 złotych. Jest to działka gruntu o numerze ewidencyjnym 151/18, obręb 68, o powierzchni 1864 m2 wraz z  obiektami: budynkiem warsztatów szkolnych nr 145B o powierzchni 2250 m2 oraz budynkiem portierni nr 160B o powierzchni 8,40 m2. W budynku funkcjonował na podstawie umowy najmu, która wygasła z końcem maja 2016 roku, Instytut Sztuki Wyspa.- Zakup dokonany został z myślą o zachowaniu i ochronie na terenie Młodego Miasta obiektu o funkcji kulturalnej. Wiadomo nie od dziś, że własność jest najlepszą formą ochrony - mówi Wiesław Bielawski zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki przestrzennej. - Obecnie, na mocy porozumienia, obiekt zostanie przekazany Muzeum Narodowemu, by mogło tu zacząć działać Muzeum Sztuki Współczesnej. Z docelowym zagospodarowaniem, mamy nadzieję, budynku o numerze B90.- Miasto Gdańsk od początku zaangażowane jest w projekt powstania Muzeum Sztuki Współczesnej na terenach postoczniowych. Obok Europejskiego Centrum Solidarności, interdyscyplinarnej instytucji kultury, która w półtora roku od swojego otwarcia udowodniła, że publiczność oczekuje i potrzebuje nowych przestrzeni kultury i sztuki na terenach tzw. Młodego Miasta, Muzeum Sztuki Współczesnej będzie stanowiło ważny miastotwórczy element dla tych niesłychanie ważnych dla Gdańska przestrzeni - podkreśla Barbara Frydrych zastępca dyrektora Biura Prezydenta Gdańska ds. Kultury.Szansa na rewitalizację i ważne wystawy

Muzeum Narodowe w Gdańsku nie posiada sal ekspozycyjnych i zaplecza, w których mogłaby być prezentowana sztuka współczesna, co skutkuje niestety pomijaniem Gdańska w organizacji ważnych wystaw. Muzeum nie ma nawet możliwości prezentacji własnej kolekcji sztuki nowoczesnej.

- Pałac Opatów jest uroczym miejscem, ale niestety nie spełnia żadnych wymogów dotyczących ekspozycji sztuki współczesnej - mówi Wojciech Bonisławski dyrektor Muzeum Narodowego w Gdańsku. - Dzięki Miastu Gdańsk, będzie wreszcie możliwość stworzenia muzeum sztuki współczesnej, którego Gdańsk nie ma, co jest wyjątkiem wśród dużych miast.

Budynki, ze względu na swoją kubaturę i przestrzeń doskonale nadają się do prezentacji kolekcji sztuki współczesnej. Lokalizacja muzeum w zabytkowych halach jest również szansą na rewitalizację hal stoczniowych i pozyskanie dofinansowania w ramach nowego rozdziału funduszy europejskich przeznaczonych na rewitalizację.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego stworzyło program wspierający tworzenie muzeów sztuki współczesnej w miastach wojewódzkich. Równolegle zapewniło o możliwości korzystania z dotacji służących rewitalizacji i adaptacji na cele muzeum obiektów zabytkowych.