WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Gdańsk: niezła gospodarka i szansa na polską Kopenhagę
Gdańsk zajął 4. miejsce w "Rankingu polskich zrównoważonych miast", przeprowadzonym przez Polską Fundację im. Roberta Shumana. Wysoko oceniona została jakość środowiska, rozwój gospodarczy, a także lokalna polityka Gdańska.

W rankingu ocenianych było 66 miast na prawach powiatu. A przedmiotem oceny było to jak miasta te radzą sobie w czterech obszarach: gospodarczym, politycznym, społecznym i dbałości o środowisko naturalne. Wszystkie one - jak podkreślają organizatorzy rankingu - decydują bowiem o jakości życia mieszkańców i stanowią cztery wymiary zrównoważonego rozwoju.

W rankingu Gdańsk uplasował się na czwartej pozycji za Bielsko-Białą, Sopotem i liderem Warszawą (534 pkt) uzyskując 523,9 pkt. Miasto zajęło podobne miejsce (piąte) w wymiarze gospodarczym otrzymując 462,1 pkt., plasując się tuż za Poznaniem i przed Wrocławiem.

Kolejną wysoką pozycję Gdańsk zajął w polityce - 9. miejsce i 459,8 pkt. A dzięki świeżemu powietrzu miasto zajmuje 3. pozycję w wymiarze środowiskowym - 602,4 pkt.

Twórcy rankingu podkreślają znaczenie prorowerowej polityki Gdańska. W tym bogatą infrastrukturę rowerową tworzoną przez miasto, i dalszy dynamiczny jej rozwój.

Wyniki rankingu ogłoszone zostały 3 czerwca podczas konferencji Europolis w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. O wynikach rankingu, przyszłości polskich miast i najciekawszych inicjatywach miejskich związanych ze zrównoważonym rozwojem dyskutowali m.in. prezydenci miast, w tym prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

- Czwarte miejsce w "Rankingu polskich zrównoważonych miast" organizowanym przez Fundację im. Roberta Schumana to wielki sukces i satysfakcja. Oznacza to, że nasze wysiłki, by w Gdańsku zintegrować działania polityczne, gospodarcze i społeczne, z zachowaniem równowagi przyrodniczej, by zagwarantować zaspokojenie potrzeb zarówno obecnych, jak i przyszłych pokoleń przynoszą owoce. Jest to potwierdzenie, że potrafimy konsekwentnie i rzetelnie realizować swoje programy - mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. - Ale o zrównoważony rozwój dbamy nie dlatego, by błyszczeć w rankingach. Zrównoważony rozwój jest jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata, jest jednym z trzech priorytetów unijnego dokumentu Europa 2020. Dlatego od wielu lat konsekwentnie realizujemy program budowy nowoczesnych dróg rowerowych i węzłów integracyjnych. Sukcesywnie rozbudowujemy też sieć tramwajową i staramy się zachęcać gdańszczan do korzystania z komunikacji zbiorowej. Staramy się utrzymać pozycje lidera w dziedzinie pokrycia miasta planami zagospodarowania przestrzennego. Poszerzamy też w Gdańsku strefę zieleni miejskiej. Innym ważnym polem działań są procesy rewitalizacyjne. Zarówno w kontekście tkanki miejskiej, jak i w kontekście społecznym. Działania w poszczególnych dzielnicach miasta poprawiają komfort mieszkańców i sprzyjają integracji sąsiedzkiej. Cieszą również wysokie miejsca w rankingu innych miast naszej aglomeracji - Sopot jest drugi, a Gdynia dziesiąta. Gratuluję!