WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Drugi dzień otwarty w Biurze Rozwoju Gdańska już 8 czerwca!
Biuro Rozwoju Gdańska zaprasza na drugi dzień otwarty dotyczący uwarunkowań i założeń do nowego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. W środę 8 czerwca w godzinach 8:00-19:00 każdy zainteresowany będzie mógł spotkać się i porozmawiać z projektantami w siedzibie BRG przy ulicy Wały Piastowskie 24.

Biuro Rozwoju Gdańska od ponad roku pracuje nad tym ważnym dokumentem dla naszego miasta, a uwarunkowania i założenia są jego istotną częścią. Dotyczą głównie identyfikacji i oceny stanu istniejącego zagospodarowania przestrzennego. Publiczna prezentacja opracowania potrwa do 30 czerwca 2016 roku i każdy ma prawo się do niego odnieść - wystarczy wysłać mail z sugestiami i pomysłami na adres brg@brg.gda.pl, lub pisemnie na adres: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk.

Projekt dostępny jest również na stronie BRG: http://brg.gda.pl/pokaz.php?dzial=studium&artykul=projektDo tej pory wpłynęło już ponad 240 pism z ponad tysiącem wniosków dotyczących w głównej mierze transportu, różnych funkcji (np. mieszkaniowej), zieleni i wody oraz przestrzeni publicznych. Kolejnym etapem prac nad Studium jest określenie kierunków rozwoju Gdańska.Zobacz również: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Studium-dla-Gdanska-o-co-wlasciwie-chodzi,a,53565