WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Prezydent Adamowicz nominowany do nagrody World Mayor Prize
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz otrzymał nominację do prestiżowej nagrody World Mayor Prize. Nagroda jest przyznawana co dwa lata przez fundację City Mayors Foundation i otrzymują ją burmistrzowie/prezydenci miast w uznaniu zasług dla lokalnej społeczności oraz za wypracowanie wizji funkcjonowania miasta mającej istotne znaczenie dla innych miast na całym świecie.


Na internetowej stronie dotyczącej nagrody fundacja CMF pisze o tegorocznym laureacie, że będzie on osobą odznaczającą się odwagą, empatią i kompetencją; będzie wyróżniał się nie tylko akceptacją dla wyzwań stawianych przez migrację i uchodźców, lecz także głębokim przekonaniem o długofalowych korzyściach z tego płynących. Będzie to burmistrz miasta, w którym dawni oraz bardziej współcześni imigranci w dużym stopniu przyczyniają się do rozwoju lokalnego społeczeństwa, gospodarki i kultury. Fundacja uwzględni także prężność i zaangażowanie mieszkańców miasta w obliczu migracji z rejonów świata dotkniętych różnymi nieszczęściami.
Laureatami przyznawanej od 2004 roku nagrody byli burmistrzowie takich miast jak Calgary (2014), Bilbao (2012), Meksyk (2010) czy Ateny (2005). Do tegorocznej edycji nagrody nominowani są m.in. włodarze Aten, Barcelony, Monachium, Wiednia, Rotterdamu, Turynu, Dallas i Montrealu.


City Mayors Foundation zachęca gdańszczan do wsparcia kandydatury prezydenta Pawła Adamowicza i do dzielenia się przykładami zasług imigrantów dla Gdańska i Polski. Można to zrobić pod adresem:
http://www.worldmayor.com/contest_2016/world-mayor-longlist-2016.html
Warto przypomnieć, że prezydent Adamowicz - jako jedyny przedstawiciel polskich samorządów - był niedawno gościem na Międzynarodowym Szczycie Humanitarnym w Stambule, gdzie przedstawiał gdański model integracji oraz gdańskie spojrzenie na migracje i uchodźców.

Gdańsk, świadom ryzyk ale jednocześnie dostrzegając szanse jakie dla naszego społeczeństwa stanowić mogą imigranci, jest prekursorem, jeśli chodzi o pomysł na uporanie się z migracyjnym wyzwaniem.


Gdański Model Integracji Imigrantów to wynik prac zespołu, który Paweł Adamowicz powołał w maju 2015. Jest to pierwszy w Polsce zespół ds. modelu integracji imigrantów. W jego skład weszło ponad 140 osób reprezentujących ponad 70 różnorodnych podmiotów. Celem prac zespołu było przygotowanie strategii integracji nowych mieszkańców miasta pochodzących z różnych części świata. W pracach partycypowała także w sposób stały grupa ponad 20 imigrantów, mieszkańców Gdańska, pochodzących z różnych krajów.


- Gdańsk jako miasto wolności i solidarności jest otwarte na przyjęcie i integrację uchodźców. W Strategii rozwoju miasta wskazujemy kluczowe dla gdańszczan wartości takie jak Otwartość, Solidarność, Współpraca, Zaufanie, Bezpieczeństwo, Równe Szanse. Szczególnie zasada równości szans jest dla nas istotna w kontekście migracji i integracji. Kluczowym jest uznanie różnic i różnorodności mieszkańców oraz stworzenie równych szans rozwoju w mieście. Wszyscy mieszkańcy mają taką samą wartość, stanowią przyszłość miasta i są jego największym potencjałem. Różne pochodzenie etniczne, kulturowe i religijne mieszkańców powinno być szanowane i doceniane. Wszyscy mieszkańcy mają takie same podstawowe prawa i obowiązki oraz odpowiedzialność - mówił na Międzynarodowym Szczycie Humanitarnym w Stambule prezydent Adamowicz.