WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Brama Nizinna - już wkrótce kolejny etap prac
Na początku lipca rozpocznie się kolejny etap prac remontowych Bramy Nizinnej. Rozstrzygnięty został właśnie przetarg na wykonawcę robót. Prace, które potrwają do końca listopada, obejmą m.in. remont sklepienia przejazdu bramnego, zabytkowych ścian i sklepień oraz wymianę okien i drzwi.
Na początku lipca rozpocznie się kolejny etap prac remontowych Bramy Nizinnej. Rozstrzygnięty został właśnie przetarg na wykonawcę robót. Prace, które potrwają do końca listopada, obejmą m.in. remont sklepienia przejazdu bramnego, zabytkowych ścian i sklepień oraz wymianę okien i drzwi. 

W ubiegłym roku na prace remontowo konserwatorskie zabytkowego obiektu Miasto przeznaczyło milion złotych. W ramach tej kwoty przeprowadzono m.in. remont dachu oraz część prac konserwatorskich zabezpieczających elementy kamiennego detalu architektonicznego związanego z konstrukcją dachu Bramy Nizinnej, ponadto wykonano też instalację odgromową. Wykonane zostały także przyłącza wodno-kanalizacyjne oraz wewnętrzna posesyjna instalacja wodno-kanalizacyjna do obiektu. Przeprowadzone zostały też prace konserwatorskie zabytkowych wrót i furtek zespołu Bramy Nizinnej. Ich celem było zabezpieczenie i zachowanie jak największej ilości zabytkowego, oryginalnego materiału czterech skrzydeł wrót oraz czterech skrzydeł furtek drewnianych. Wrota na swoje miejsce wrócą po przeprowadzeniu prac remontowych całego obiektu oraz poprawie stanu nawierzchni w przejeździe bramnym.

Wykonane zostały także badania i ekspertyzy niezbędne do opracowania dokumentacji budowlano- konserwatorskiej Zespołu Bramy. - W tym roku prowadzić będziemy prace w zakresie określonym projektem budowlanym, który uzyskał już pozwolenie na budowę. Na prace te przeznaczymy blisko 3 mln złotych. Dzięki tym działaniom jeszcze w tym roku ten cenny, zarówno pod względem historycznym, jak i architektonicznym, obiekt odzyska dawną świetność - informuje wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak.

W ramach kolejnego etapu prac wykonany zostanie remont sklepienia przejazdu bramnego oraz zabytkowych ścian i sklepień od wewnątrz. Wymienione zostaną okna i drzwi. Wykonana zostanie też izolacja pozioma i pionowa ścian wraz z osuszeniem murów. Zlikwidowane zostaną betonowe mury oporowe i betonowe schody, zastąpią je nowe schody i ścianki oporowe. Dobudowany zostanie także podziemny łącznik pomiędzy pomieszczeniem magazynowym, a lewym odwachem. Przeprowadzone zostaną również rozbiórki elementów wtórnych (m.in. wiaty i betonowych wylewek). Konserwację przejdą zabytkowe ściany elewacyjne, usunięte zostaną z nich elementy obce, powierzchnia muru zostanie naprawiona i oczyszczona. Przeprowadzony zostanie także szeroki zakres prac związanych z niwelacją, która przywrócić ma dawną formę terenową fortyfikacji oraz zagospodarowaniem terenu Bramy Nizinnej.

Prace przeprowadzi wyłoniona w przetargu firma KAMARO Sp. z o.o, Sp.k. z ceną oferty 2 988 813,85 zł z VAT. Prace rozpoczną się w lipcu i potrwają do końca listopada.

- W lipcu planujemy jeszcze ogłosić przetarg na wykonawcę dokumentacji technicznej, która określi potrzeby terenowe oraz szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją ruchu wokół Bramy Nizinnej - zapowiada Piotr Grzelak. - Na podstawie wykonanej dokumentacji będziemy mogli określić koszt oraz terminy realizacji kolejnego etapu inwestycji.