WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Dwa nowe boiska przy Szkole Podstawowej nr 79
Dwa nowe boiska przy Szkole Podstawowej nr 79
Dwa nowe, większe i lepiej wyposażone boiska wybudowane przez Miasto zostaną otwarte jutro 17 czerwca przy SP nr 79. Podczas wakacji dzieci i młodzież będą mogły aktywnie spędzać na nich czas pod opieką animatora sportu.

Na otwarcie obiektu zapraszamy jutro 17 czerwca o godz. 8.00 do SP nr 79 przy ul. Kołobrzeskiej 49 w Gdańsku.

W ramach inwestycji polegającej na zagospodarowaniu terenu rekreacyjnego przy SP nr 79  wykonano:  dwa boiska wielofunkcyjne wraz z odwodnieniem liniowym oraz wyposażeniem (boisko '1' o wymiarach 20x36m, boisko '2' o wymiarach 19,1x32,1m), bieżnia okólna i bieżnia prosta. Boiska są oświetlone, a także otoczone lekkim ogrodzeniem panelowym o wysokości 4 m z piłkochwytami sięgającymi 6 m na krótszych bokach ogrodzeń. Dodatkowo wykonana została również modernizacja istniejących piłkochwytów oraz ogrodzenie na istniejącym boisku typu "Junior".

Zakres rzeczowy robót obejmował:
- roboty rozbiórkowe,
- roboty przygotowawcze ziemne,
- dwa boiska o nawierzchni poliuretanowej,
- dwie zeskocznie do skoku w dal,
- bieżnia okólna,
- odwodnienie boisk i bieżni,
- ogrodzenie i piłkochwyty przy boisku,
- oświetlenie boisk,
- dojścia chodnikowe,
- elementy małej architektury,
- odtworzenie zieleni.

Budowa nowych obiektów trwała trzy miesiące. Koszt realizacji  inwestycji to 1,28 mln zł.

Od roku 2006 w Gdańsku powstało już 80 boisk przyszkolnych i osiedlowych.

Wykaz wszystkich miejskich boisk wraz z regulaminem korzystania z nich i ujednoliconym cennikiem korzystania przez osoby spoza szkoły:

http://www.gdansk.pl/edukacja,1200,14104.html