WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Rewitalizacja - czas na warsztaty w Nowym Porcie
Czwarte i ostatnie warsztaty z mieszkańcami w ramach przygotowań do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji w Gdańsku odbędą się w Nowym Porcie w sobotę 25 czerwca w godz. 10:00-15:00 w Szkole Podstawowej nr 55 przy ul. Wolności 6A. Głos mieszkańców jest bardzo ważny, dlatego zapraszamy do udziału!

Rejestracja odbywa się drogą elektroniczną na stronie http://www.gdansk.pl/urzad/rewitalizacja lub TUTAJ. Można również zgłosić swój pomysł drogą elektroniczną. Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego do Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska znajduje się na stronie BRG (http://brg.gda.pl/pokaz.php?dzial=rewitalizacja&artykul=gpr).

Wypełniony formularz należy złożyć w postaci podpisanego oryginału oraz przesłać mailem jako edytowalny załącznik elektroniczny na adres poczty elektronicznej: rewitalizacja@brg.gda.pl do 5 lipca 2016 roku.Dlaczego warto brać udział w konsultacjach?

Działania rewitalizacyjne obejmują szereg różnorodnych inwestycji, przede wszystkim inwestycji w rozwój społeczny. Głównym celem rewitalizacji jest doprowadzenie do ożywienia, poprawy funkcjonalności, estetyki, wygody użytkowania i jakości życia w rewitalizowanym obszarze. Aby najlepiej zaplanować takie działania, potrzebny jest głos lokalnej społeczności. Właśnie w tym celu zorganizowane zostały m.in. warsztaty z mieszkańcami. Jest to okazja do wskazania miejsc problemowych w swoich dzielnicach oraz czynnego udziału w tworzeniu  procesów rewitalizacyjnych. Spotkania przeprowadzane są w formie pracy w grupach oraz dyskusji podsumowujących. Ich wynikiem będzie opracowanie proponowanych przez mieszkańców projektów do realizacji w ramach rewitalizacji, ze szczególnym naciskiem na wypracowanie niezbędnych działań społecznych.GPR - co dalej?

- Po zakończonych warsztatach, do końca sierpnia prowadzić będziemy wewnętrzne prace nad opracowaniem programu we współpracy m.in. z organizacjami pozarządowymi. We wrześniu planujemy z kolei przeprowadzić konkurs plastyczny i fotograficzny dla dzieci w celu promocji działań związanych z opracowaniem GPR-u, a najprawdopodobniej od października wyjdziemy do mieszkańców by konsultować zapisy programu - informuje Ewa Pielak z Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego.Obszary zdegradowane i obszary do rewitalizacji w naszym mieście wyznaczyła Rada Miasta Gdańska na kwietniowej sesji. Więcej informacji: http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Rada-Miasta-wyznaczyla-obszary-do-rewitalizacji,a,52651