WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Uczą się samodzielności we własnych mieszkaniach
Klucze do mieszkań otrzymali wczoraj pierwsi uczestnicy programu mieszkań wspomaganych dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Rozwój mieszkalnictwa wspomaganego jest jednym z wyzwań polityki społecznej miasta. Wśród pierwszych gości w nowych mieszkaniach osób objętych programem był prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.


Trwają prace nad gdańskim Modelem Mieszkalnictwa Wspomaganego. W pracach tych uczestniczy Wydział Rozwoju Społecznego UMG oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Wypracowana koncepcja została po raz pierwszy wdrożona w 6 pozyskanych na ten cel mieszkaniach. Opiera się ona w dużej mierze na zaangażowaniu partnerów z sektora pozarządowego. Przy pierwszych mieszkaniach zaangażowane zostały Gdańska Fundacja i Ty Możesz Wszystko, Stowarzyszenie na rzecz Osób z kryzysami psychicznymi "Przyjazna Dłoń", Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło gdańskie oraz Stowarzyszenie MONAR. Każda z organizacji objęła opieką mieszkańców jednego z mieszkań.


Mieszkańcy lokali otrzymują szerokie wsparcie umożliwiające im samodzielne funkcjonowanie w środowisku, a także integrację ze społecznością lokalną. Objęci są poradnictwem specjalistycznym oraz wsparciem psychologicznym pozwalającym im na prowadzenie niezależnego życia.