WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Ostatnia przed wakacjami tura otwartych dla publiczności konkursów na stanowiska dyrektorów gdańskich szkół i placówek oświatowych
W czwartek 23 czerwca odbędzie się piąta tura przesłuchań na dyrektorów gdańskich szkół i placówek oświatowych. Będą się one odbywać w auli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 przy al. Gen. J. Hallera 16/18.

Od maja 2014 roku w Gdańsku konkursy na stanowiska dyrektorów gdańskich szkół i placówek oświatowych są otwarte dla publiczności. Osoby zainteresowane mogą uczestniczyć w konkursach w charakterze obserwatorów w części postępowania konkursowego obejmującej prezentację koncepcji funkcjonowania
i rozwoju szkoły/placówki oświatowej, przygotowanej przez kandydata na stanowisko dyrektora wraz z jego odpowiedziami na pytania członków komisji.

Jednocześnie informujemy, że publiczność nie może w jakikolwiek sposób utrwalać autorskich koncepcji przedstawianych przez kandydatów. Zgodnie z obowiązującym prawem, pytania kandydatom może zadawać jedynie komisja konkursowa, która decyzję podejmuje podczas zamkniętej części posiedzenia.

Przypomnijmy, iż w skład komisji konkursowej wchodzą: 3 przedstawicieli organu prowadzącego, 2 przedstawicieli organu nadzoru pedagogicznego, 1 przedstawiciel rady rodziców, 1 przedstawiciel rady pedagogicznej i po jednym przedstawicielu  związków zawodowych.

W 2016 roku przeprowadzono w Gdańsku 28 konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych. W tym dwa konkursy nie zostały rozstrzygnięte, a na jeden konkurs nie zgłosił się żaden kandydat.