WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Most w Sobieszewie - rusza drugi etap przetargu
Budowa mostu zwodzonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 501 nad Martwą Wisłą w Gdańsku Sobieszewie zapewni bezpieczne i sprawne połączenie wyspy ze stałym lądem. W ramach zadania wybudowane zostaną również dojazdy, przebudowane zostaną dwa skrzyżowania wraz z układem drogowym w rejonie projektowanego mostu.


Szczegółowy zakres prac obejmuje:

1. Budowę mostu zwodzonego o łącznej rozpiętości przęseł zwodzonych 59,50 m o następujących parametrach:
. Długość obiektu - 173 m
. Długość obiektu ze skrzydłami - 181,50 m
. Rozpiętości teoretyczne przęseł dojazdowych - 2x25 m + 2x25 m
. Rozpiętość teoretyczna przęseł zwodzonych - 59,5m
. Szerokość ustroju niosącego - 14,92 m w tym: szerokość jezdni 7 m; szerokość jednostronnego ciągu pieszego 2,0 m; szerokość ścieżki rowerowej 2,4 m.
. Klasa obciążeń - A wg PN-85/S-10030
. Kąt ukosu z rzeką Martwa Wisła- 93 stopni
. Światło poziome przęsła żeglownego z uwzględnieniem prowadnic 50 m
. Światło pionowe przęseł żeglownych bez otwierania 4 m ponad poziom wysokiej wody żeglownej i 5 m ponad poziom wody średniej
. Czas otwierania obu przęseł 120 sekund.

2. Budowę odcinka drogi o długości ok. 900 m droga klasy G;
3. Budowę budynku obsługi mostu;
4. Przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Nadwiślańskiej - Turystycznej i DW 501;
5. Przebudowę istniejącego skrzyżowania ulic Sobieszewskiej - Łąkowej - Piaskowej;
6. Przebudowę odcinków ulic dojazdowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania DW 501 i prawidłowej obsługi przyległych terenów;
7. Budowę odcinków ciągów pieszych i rowerowych;
8. Budowę urządzeń organizacji ruchu;
9. Budowę przystanków komunikacji zbiorowej i miejsc postojowych;
10. Budowę i przebudowę ogrodzeń;
11. Budowę systemu odprowadzania wód deszczowych wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej;
12. Budowę i przebudowę oświetlenia;
13. Przebudowę istniejącego uzbrojenia kolidującego z projektowanym zakresem przedsięwzięcia;
14. Budowę umocnień brzegów Martwej Wisły;
15. Gospodarkę zielenią (wycinki i nasadzenia);
16. Roboty rozbiórkowe - likwidacja istniejącej przeprawy pontonowej i promowej, obiektów budowlanych kolidujących z inwestycją, odcinków istniejącej jezdni;

Dla realizacji zadania przewiduje się pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych dla perspektywy finansowej 2014 - 2020.
Zakończenie robót budowlanych planowane jest na koniec 2017 r., a w I kwartale 2018 r. będzie trwała procedura odbiorowa inwestycji.

Aktualizacja 01.07.2016 r.

W dniu dzisiejszym DRMG ogłosiła wyniki kwalifikacji pierwszego etapu przetargu ograniczonego na realizacje zwodzonego mostu w Sobieszewie. Do dalszego etapu postępowania zaproszonych zostało 7 Wykonawców:
1) Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., Zawiercie;
2) Konsorcjum Firm: Lider- Metrostav a.s.,Partner-VISTAL GDYNIA S.A.,, Partner- VISTAL INFRASTRUCTURE Sp. z o.o., Gdynia;
3) Konsorcjum: Lider - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o., Będzin
Partner- AZI-BUD Sp. z o.o., Będzin
4) Konsorcjum: Lider -Porr Polska Infrastructure S.A., Warszawa, Partner -Porr Bau GmbH, Wiedeń,
Partner -Teerag Asdag Aktiengesellschaft, Wiedeń,
5) BUDIMEX S.A. Warszawa,
6) SKANSKA S.A. Warszawa,
7) STRABAG Sp. z o.o., Pruszków.

O tym która z firm będzie realizować zadanie dowiemy się dopiero w połowie sierpnia, otwarcie ofert przetargowych zaplanowano na 16 sierpnia 2016 roku.

Aktualizacja 24.05.2016 r.
Postępowanie na roboty budowlane ma formę przetargu ograniczonego, co oznacza, że wykonawcy najpierw składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie po ich weryfikacji, tylko wybrane firmy zostają zaproszone do składania ofert przetargowych.

W dniu dzisiejszym 15 firm złożyło wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
1) Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTECOR Sp. z o.o. z Zawiercia,
2) Eurovia Polska S.A., Bielany Wrocławskie z Kobierzyc,
3) POLAQUA Sp. z o.o. z Piaseczna,
4) Mota-Engil Central Europe S.A. z Krakowa,
5) Konsorcjum Firm:Metrostav a.s.; Lider Konsorcjum: Vistal Gdynia S.A, Partner Vistal Infrastructure Sp. z o.o
6) Konsorcjum Firm: Lider-Przedsiębiorstwo Robót Mostowych MOSTY-ŁÓDŹ S.A.,z Łódzi
Partner- Firma GOTOWSKI Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Spółka z oo., z Bydgoszczy,
7) Konsorcjum: Lider - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BANIMEX Sp. z o.o. z Będzina
Partner- AZI-BUD Sp. z o.o. z Będzina,
8) DEKPOL S.A., z Pinczyna,
9) 1.ASTALDI S.p. A. Rzym (Włochy), 2. INTOP Warszawa Sp. z o.o. z Warszawy,
10) Konsorcjum: Lider -Porr Polska Infrastructure S.A. z Warszawy,
Partner -Porr Bau GmbH Wiedeń, Partner -Teerag Asdag Aktiengesellschaft Wiedeń
11) ENERGOPOL -SZCZECIN S.A ze Szczecina,
12) BUDIMEX S.A. z Warszawy,
13) SKANSKA S.A. z Warszawy,
14) Konsorcjum: Lider- NDI S.A. z Sopotu, Partner- NDI Sp. z o.o. z Sopotu, Partner- MOST Sp. z o.o. z Sopotu
15) STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa.