WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Nowotną już po nowemu
Osoby wybierające się na gdańską plażę i kąpielisko na Stogach mogą już korzystać z wyremontowanej i przebudowanej ulicy Nowotnej. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację inwestycji, która kosztowała 1,4 mln zł.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła realizację zadania, które polegało na przebudowie ulicy Nowotnej. Jest to droga zlokalizowana w Gdańsku, na Wyspie Portowej w dzielnicy Stogi - Górki Zachodnie. Jest połączeniem ulicy Stryjewskiego z plażą Stogi - stanowi główny ciąg komunikacyjny umożliwiający mieszkańcom Gdańska jak i turystom dojazd do kąpieliska. Nawierzchnia jezdni była w bardzo złym stanie technicznym, posiadała liczne ubytki, nierówności i spękania. Obecnie trwają czynności związane z odbiorem inwestycji.

Zakres zadania 1 etap I obejmował:
1) wymianę istniejących krawężników no nowe betonowe,
2) wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej przy uwzględnieniu wykorzystania
elementów istniejącej konstrukcji jezdni,
3) remont nawierzchni pętli autobusowej,
4) przebudowę i uzupełnienie chodnika od ulicy Wydmy do pętli,
5) remont istniejącego chodnika po wschodniej stronie ulicy Nowotnej,
6) wykonanie zieleni wraz z małą architekturą (ławki, kosze na śmieci, szykany z
barierek przy Pustym Stawie)

Remont polegał na skorygowaniu szerokości jezdni wraz z wymianą krawężników a także poprawą stanu technicznego chodników tj. wymianie zniszczonych płytek chodnikowych i obrzeży oraz uzupełnienie przebiegu chodnika w celu zapewnienia ciągłości komunikacyjnej ruchu pieszego.

Zakres rzeczowy prac obejmował:
1) roboty przygotowawcze:
-rozbiórkowe,
-ziemne.

2) roboty drogowe:
-wymiana krawężników na nowe betonowe ,
- wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej ,
- zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki betonowej,
-uzupełnienie nawierzchni z kostki kamiennej,
-chodnik z płyt chodnikowych,
- mała architektura (ławki, kosze na śmieci, szykany z barierek).

3) przestawienie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych,
4) założenie trawników,
5) roboty sanitarne:
- regulacja wysokościowa studzienek.
Wykonawca robót: Firma Budowlano-Drogowa MTM SA. z Gdyni
Czas realizacji: 12.05.2016 r. - 28.06.2016 r.
Koszt realizacji: ok. 1,4 mln zł