WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Co dalej z trasą Gdańsk Południe - Wrzeszcz?
Zbliża się moment, w którym musi zapaść decyzja związana z przebiegiem trasy tramwajowej Gdańsk Południe - Wrzeszcz. Władze miasta zapowiadają, że stanie się to na przełomie lipca i sierpnia. Ostateczny termin zależy od koreferatu, nad którym wciąż pracują naukowcy z Politechniki Gdańskiej.

Przypomnijmy: trasa Gdańsk Południe - Wrzeszcz łączyć ma w przyszłości południowe dzielnice Gdańska (Ujeścisko, Jasień) z rejonem dworca PKP we Wrzeszczu. Tramwaj docierać ma tam z pominięciem wąskiego gardła, jakim jest rejon Dworca Głównego PKP w Gdańsku, co znacznie skróci czas przejazdu. W marcu i kwietniu odbyła się seria pięciu spotkań informacyjnych, podczas których Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska prezentowała analizę wielokryterialną przygotowaną przez firmę Mosty Katowice. Analiza przedstawiała trzy najkorzystniejsze - zdaniem autorów dokumentu - warianty przebiegu trasy spośród czternastu.

Podsumowaniem spotkań, podczas których mieszkańcy zgłosili wiele uwag do proponowanych wariantów, ma być koreferat przygotowywany przez Politechnikę. Pracownicy Katedry Inżynierii Drogowej mają w swoim dokumencie raz jeszcze przeanalizować omawiane warianty.

- Dokument miał być gotowy w czerwcu, ale wciąż czekamy na jego ostateczną wersję - mówi Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor DRMG. - I my i firma Mosty jesteśmy w stałym kontakcie z autorami opracowania. Odbyło się już kilka spotkań roboczych, podczas których przekazywaliśmy dodatkowe informacje, o które prosili. Mamy nadzieję, że gotowy dokument trafi do nas w najbliższym czasie.

Po zapoznaniu się z dokumentem miejscy urzędnicy podejmą decyzję dotyczącą wyboru wariantu. Pozwoli to na rozpoczęcie przygotowań do realizacji inwestycji.- Prawdopodobnie stanie się to na przełomie lipca i sierpnia, podczas specjalnego spotkania, na które zaprosimy zarówno mieszkańców, jak i szerokie grono ekspertów - zapowiadają Wiesław Bielawski i Andrzej Bojanowski, zastępcy prezydenta Gdańska.