WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Projekt dla Gdańska wśród finalistów prestiżowego RegioStars 2016!
Przygotowany i realizowany przez Wydział Urbanistyki i Architektury -  Referat Rewitalizacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku (obecnie Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska) projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku" został tegorocznym finalistą konkursu RegioStars 2016 w kategorii "CityStar - zintegrowane strategie na rzecz rozwoju obszarów miejskich będących w trudnej sytuacji".

W konkursie zorganizowanym przez Komisję Europejską wyróżniane są najbardziej inspirujące i innowacyjne projekty regionalne, współfinansowane ze środków unijnych. Celem konkursu RegioStars, organizowanego od 2008 roku, jest promowanie wzorcowych rozwiązań w zakresie rozwoju regionalnego oraz wyróżnienie oryginalnych i inspirujących projektów mogących stać się wzorem dla innych regionów.

Obecność naszego projektu w gronie finalistów  stwarza możliwość szerokiej promocji miasta w Europie oraz umożliwia zaprezentowanie na arenie międzynarodowej innowacyjnych narzędzi i rozwiązań użytych w trakcie realizacji projektu.  W ramach działań promocyjnych organizatorzy konkursu zrealizują m.in. materiał filmowy, dotyczący rewitalizowanego obszaru i beneficjentów projektu a następnie zostanie on opublikowany on-line jako cześć szerokiej kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach społecznościowych. Wyniki będą również opublikowane w broszurze wydawanej przez Komisję Europejską, a także zamieszczone na stronie Inforegio w internetowej bazie najlepszych praktyk.

Ceremonia rozdania nagród RegioStars odbędzie się 11 października 2016 r. w Brukseli podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Zwycięzcy w każdej kategorii otrzymają puchar RegioStars oraz certyfikat, który wręczony zostanie przez Komisarz ds. Polityki Regionalnej - Corinę Creţu oraz przewodniczącego jury konkursu.

O projekcie
Projekt "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku" realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Pomorskiego na lata 2007-2013. Przedsięwzięcie dotyczyło zarówno działań inwestycyjnych jak i społecznych, a do najważniejszych działań zrealizowanych w trakcie projektu możemy zaliczyć:

- adaptację historycznego budynku łaźni miejskiej przy ulicy Jaskółczej 1 w Gdańsku na siedzibę Centrum Sztuki Współczesnej "Łaźnia", połączonej z warsztatami plastycznymi dla dzieci oraz imprezami kulturalnymi dla mieszkańców dzielnicy;
- adaptację zabytkowego budynku przy ulicy Dobrej 8 AiB w Gdańsku na prowadzenie działalności Świetlicy dla dzieci i młodzieży;
- remont elementów 31 budynków mieszkalnych;
- remont przestrzeni publicznych przy ul. Łąkowej i ul. Wróblej oraz ulic przyległych.

Równolegle z działaniami infrastrukturalnymi realizowano również wiele inicjatyw społecznych skierowanych do mieszkańców dzielnicy m. in. warsztaty i zajęcia plastyczne, artystyczne, sportowe i edukacyjne dla dzieci i młodzieży, stworzenie Klubu Seniora, przeprowadzenie konkursu małych grantów pobudzających lokalną inicjatywę obywatelską oraz wiele innych działań i akcji społecznych.

Głównym założeniem i receptą na sukces projektu "Rewitalizacji Dolnego Miasta w Gdańsku" było zaangażowanie we wszystkie jego działania miejscowej społeczności oraz lokalnych organizacji pozarządowych, których wkład i pomysły były głównym wyznacznikiem i drogowskazem dla realizacji tego projektu.

Pełna lista finalistów dostępna tutaj