WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Nowa strona internetowa Biura Rozwoju Gdańska
Nowoczesna, dynamiczna, dostosowania do wielu nośników - taka jest nowa strona internetowa Biura Rozwoju Gdańska. Ma stać się źródłem czytelnej i szczegółowej informacji dotyczącej procesów planistycznych oraz narzędziem włączania mieszkańców w proces planowania przestrzennego. Celem przebudowy strony jest jak najlepsze dostosowanie jej funkcjonalności oraz zawartości do oczekiwań użytkowników.
Zapraszamy do odwiedzania wersji "beta" pod adresem http://beta.brg.gda.pl/ i zgłaszania uwag.

W wyniku przeprowadzonych badań grupy docelowej serwisu, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i zachowaniom jego odbiorców, zaprojektowaliśmy nowy serwis. Czytelne menu podstawowe przekierowuje użytkownika do bardziej szczegółowych informacji i kategorii tematycznych serwisu.Uporządkowane treści i system powiadamiania

Nowa strona zawiera treści identyczne z tymi, które znajdowały się na poprzedniej witrynie, z tą różnicą, że są one usystematyzowane, a przez to bardziej czytelne. Podczas projektowania strony zwróciliśmy dużą uwagę na podniesienie jej funkcjonalności. Łatwa nawigacja pozwala na szybki dostęp do wszystkich poszukiwanych informacji i prezentuje je w sposób uporządkowany i pogrupowany tematycznie. Na stronie znajdziemy mapę obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, z której łatwo dowiemy się, czy interesujący nas obszar jest objęty planem miejscowym oraz uzyskamy dostęp do wszystkich dokumentów dotyczących konkretnego planu. Otrzymamy również informację, na jakim etapie procedowania plan obecnie się znajduje - w tym celu stworzyliśmy możliwość dopisania się do profilu planu i otrzymywania powiadomień o kolejnych etapach prac. Wszyscy zainteresowani mogą dopisać się także do ogólnej listy mailingowej, na którą wysyłać będziemy informacje o najważniejszych przedsięwzięciach Biura.

W sposób czytelny przedstawiliśmy także informacje dotyczące prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, możliwościach partycypacji mieszkańców w tym procesie a także szczegółowe informacje dotyczące uchwalonego, obowiązującego Studium.

Otwartość na udział mieszkańców w procesach związanych z kształtowaniem przestrzeni publicznej zakłada także kształt sekcji dotyczącej programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych. W związku z dynamiką prac związaną z projektem rewitalizacji, na stronie będą umieszczane wszystkie informacje i wydarzenia związane z każdym rewitalizowanym obszarem, by umożliwić ich mieszkańcom czynny udział w tym przedsięwzięciu.Nowe narzędzie komunikacji

Chcieliśmy, aby nowa strona stanowiła nowoczesne narzędzie komunikacji pomiędzy Biurem a mieszkańcami Gdańska. Będą na niej pojawiać się przede wszystkim informacje dotyczące prac Biura, zostanie umieszczony stale aktualizowany harmonogram spotykań z mieszkańcami, raporty z wydarzeń, dyskusji publicznych i warsztatów. Nowoczesne narzędzia komunikacji internetowej wykorzystywane przez serwis, spowodują możliwość większego udziału mieszkańców w procesie projektowym oraz pozwolą na dotarcie z informacjami o pracach Biura do szerokiej grupy odbiorców.

Strona została zaprojektowana w technologii responsywnej, co oznacza, że dopasowuje się do wielkości ekranu urządzenia, z którego korzysta użytkownik. Serwis wyświetla się poprawnie we wszystkich obecnie stosowanych przeglądarkach i bez względu na rozdzielczość urządzenia. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, serwis automatycznie dostosowuje się do urządzeń mobilnych: tabletów i smartfonów.