WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Co dalej z Trasą Gdańsk Południe - Wrzeszcz? Koreferat pracowników Politechniki Gdańskiej gotowy.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska otrzymała koreferat przygotowany przez pracowników Katedry Inżynierii Drogowej Politechniki Gdańskiej. Dokument został opublikowany na stronie internetowej http://drmg.gdansk.pl wraz z komentarzem DRMG i stanowiskiem projektanta koncepcji przebiegu trasy GP-W - firmy Mosty Katowice Sp. z o.o.
Przypomnijmy: trasa Gdańsk Południe - Wrzeszcz łączyć ma w przyszłości południowe dzielnice Gdańska (Ujeścisko, Jasień) z rejonem dworca PKP we Wrzeszczu. Tramwaj docierać ma tam z pominięciem wąskiego gardła, jakim jest rejon Dworca Głównego PKP w Gdańsku, co znacznie skróci czas przejazdu. W marcu i kwietniu odbyła się seria pięciu spotkań informacyjnych, podczas których Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska prezentowała analizę wielokryterialną przygotowaną przez firmę Mosty Katowice. Analiza przedstawiała trzy najkorzystniejsze - zdaniem autorów dokumentu - warianty przebiegu trasy spośród czternastu.
Podsumowaniem spotkań, podczas których mieszkańcy zgłosili wiele uwag do proponowanych wariantów, miał być koreferat przygotowywany przez Politechnikę. Pracownicy Katedry Inżynierii Drogowej w swoim dokumencie raz jeszcze przeanalizowali omawiane warianty.
Dokument miał być gotowy w czerwcu, ale ostatecznie został przekazany DRMG w ostatnich dniach lipca. Można się z nim zapoznać na pod adresem http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=753.

- Zapoznaliśmy się z dokumentem i publikujemy go w całości, choć naszym zdaniem rozdział 4.4 jest raczej autorską propozycją analizy wpływu doboru kryteriów na ocenę wariantów, zaś rozdział 4.6 nie uwzględnia pełnej analizy skutków wprowadzenia tramwaju w skrzyżowanie ulic Do Studzienki i Grunwaldzkiej - mówi Włodzimierz Bartosiewicz, dyrektor DRMG. - Dlatego zdecydowaliśmy się do dokumentu dołączyć również stanowisko Mostów Katowice - dodaje.
Miejskich urzędników wciąż czeka podjęcie decyzji dotyczącej wyboru wariantu. Pozwoli to na rozpoczęcie przygotowań do realizacji inwestycji. Póki co nadal rozważane są dwie możliwości:
- Przygotowujemy się do złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla dwóch wariantów przebiegu trasy - ulicą Do Studzienki i ulicą Bohaterów Getta Warszawskiego - mówi Andrzej Bojanowski, zastępca prezydenta Gdańska.